Ένταξη

Η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ-ΕΕ περνάει μέσα από την