ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
03/01/2019 09:26 EET

Ντόμινο φόρων στα ακίνητα μετά τις νέες αντικειμενικές τιμές

Natee Meepian via Getty Images

Τα πάνω κάτω στους φόρους οι οποίοι επιβαρύνουν τα ακίνητα φέρουν οι αλλαγές των αντικειμενικών τιμών από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων ή όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν ιδιοκτήτες μέσω αγοράς ή μεταβίβασης ακινήτου θα δουν να αλλάζουν οι φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η αναθεώρηση των αντικειμενικών τιμών θα βγάλουν κάποιους κερδισμένους και κάποιους χαμένους, καθώς οι αλλαγές θα φέρουν αυξήσεις, αλλά θα φέρουν και μειώσεις με αποτέλεσμα όσοι ανοίκουν στη δεύτερη κατηγορία να βγαίνουν κερδισμένοι, τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με τους φόρους οι οποίοι βαρύνουν το ακίνητο.

Και αυτό γιατί οι μεταβολές των αντικειμενικών τιμών επηρεάζουν συνολικά 17 φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή με λίγα λόγια η νέα χρονιά φέρνει νέα δεδομένα για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, οι αντικειμενικές τιμές καλύπτουν 10.216 «ζώνες» σε όλη την Ελλάδα. Από τις «ζώνες» αυτές:
* στο 37%, δηλαδή σε 3.792 ζώνες, οι νέες τιμές είναι αυξημένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες
* στο 21%, δηλαδή σε 2.122 ζώνες, οι τιμές θα είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες
* στο 42%, δηλαδή σε 4.302 ζώνες, οι τιμές έμειναν αμετάβλητες.

Άρα οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητο σε μια από τις 5.,914 ζώνε όπου οι τιμή τους είτε μειώνεται, είτε αυξάνεται θα πρέπει να περιμένουν αλλαγές.


Αναλυτικά, από την μεταβολή των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα επηρεαστούν οι εξής κατηγορίες φόρων και τελών:

1) Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας: έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο, και έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δε βαρύνονται με τέκνα.
Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο, τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δεύτερου, τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

2) Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επίσης με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

3) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

4) Ο φόρος ανταλλαγής-συνένωσης οικοπέδων.
5) Ο φόρος διανομής ακινήτων.

6) Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ έως 0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

7) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

8) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

9) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

10) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού, και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

11) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10%. Σε περίπτωση γονικής παροχής πρώτης κατοικίας ισχύει επιπλέον αφορολόγητο όριο: 200.000 ευρώ για άγαμο, και 250.000 ευρώ για έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δε βαρύνονται με τέκνα.
Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο, τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δεύτερου, τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

12) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

13) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

14) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.

15) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

16) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

17) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων.

Sponsored Post