ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/08/2018 18:13 EEST | Updated 10/08/2018 18:18 EEST

Ο Δήμος Μαραθώνα παραδεχόταν ότι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ο τομέας πολιτικής προστασίας

Eurokinissi

Η παραδοχή ότι ο τομέας πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος δεν λειτουργεί ικανοποιητικά περιλαμβάνεται σε πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη HuffPost Greece.

Πρόκειται για πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Μαραθώνος, που έλαβε χώρα στις 19 Απριλίου 2018 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου. Σε αυτό περιλαμβάνεται περίληψη από την έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού για το 2018.

Το Δ.Σ. φαίνεται ότι γνώριζε τις αδυναμίες του Δήμου σε θέματα συντονισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ο τομέας πολιτικής προστασίας στο Δήμο δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, από πλευράς οργάνωσης δυνατοτήτων, προσβασιμότητας στην επέμβαση και διαχειριστικής αποτελεσματικότητας από το Δήμο. Η αναδόμηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μέσα από την αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ), θα μπορούσε να προβλέπει το αναγκαίο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την ορθολογική διαχείριση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών».

Κατόπιν, αναφέρονται τα συμπεράσματα: «Συνοψίζοντας στον τομέα έχουμε: 1) Η πολιτική προστασία στο Δήμο πρέπει να οργανωθεί και να αποκτήσει δυνατότητες και εργαλεία αντίδρασης. 2) Η ψηφιοποίηση των δυνατοτήτων στην περιοχή, η αυτοματοποίηση των αντιδράσεων και η εκπαίδευση των δημοτών, περιλαμβάνονται στα έργα που θα πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα. 3) Θα πρέπει να εξετασθεί η ένταξη της στην επόμενη αναθεώρηση του ΟΕΥ του Δήμου, η εσωτερική οργανωτική δομή της και η δυνατότητα να διαχειρίζεται τη Δημοτική Αστυνομία».