ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
10/12/2018 07:42 EET | Updated 10/12/2018 07:47 EET

Οδηγίες για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα

Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εντοπιστεί προβλήματα που αφορούν κυρίως λάθος στοιχεία δικαιούχων.

VasjaKoman via Getty Images

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τον ΕΦΚΑ θα πρέπει να απευθύνονται οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος.

Ήδη από τα πρώτα 24ώρα λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εντοπιστεί ορισμένα προβλήματα, αλλά και λάθος στοιχεία των δικαιούχων με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων που το σύστημα απορρίπτει την αίτηση τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν είτε σε ΚΕΠ, είτε στον ΕΦΚΑ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να υποβάλλουν την αίτηση τους και στη συνέχεια να εισπράξουν στις 14 Δεκεμβρίου το μέρισμα που του αναλογεί. 

Για να μπουν στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής: 

Με την είσοδό στο σύστημα θα  ζητηθεί να επιβεβαιωθεί ο ΑΜΚΑ και ο δικαιούχος να συναινέσει στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά του, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων).

Μετά την συναίνεση εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία (το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων) και μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Καλό είναι να εισάγει ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό  έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους στο TAXISnet, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς. Αν τυχόν έχει γεννηθεί παιδί στην οικογένειά μετά την 1/1/2018 μπορείτε να το προσθέσετε εισάγοντας τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. από το αντίστοιχο κουμπί.

Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν ο ενδιαφερόμενος πληρεί τα κριτήρια ή όχι.

Για να καταστεί δικαιούχος πρέπει να πατήσει το κουμπί [Έγκριση - Συναίνεση]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος 2018, εμφανίζεται και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι αναλυτικά.

Αν κατά τα πρώτα βήματα έχουν προκύψει λάθη στα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τότε θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν σε ΚΕΠ ή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Στη συνέχεια πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού τους, κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος». Η διαδικασία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος.

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του κοινωνικού μερίσματος, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@koinonikomerisma.gr.Οι ερωτήσεις θα ομαδοποιούνται και οι απαντήσεις θα προστίθενται στη σελίδα των Συχνών Ερωτήσεων (https://www.koinonikomerisma.gr/Home/Info)