ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17/10/2019 15:25 EEST

Οι Έλληνες στους τρεις λαούς της Ευρώπης που κινδυνεύουν περισσότερο από φτώχεια

Ποια άλλα κράτη αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο.

Emilija Manevska via Getty Images

Τη χρονιά που πέρασε το 21,7% περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης -δηλαδή περίπου 109 εκατομμύρια άνθρωποι- αντιμετώπισαν το ρίσκο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος για τις γυναίκες οι οποίες σε ποσοστό 22,3% ήταν πιο ευάλωτες απέναντι στο 19,9% των ανδρών.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπεράσματα της έκθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα ηEurostat με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας.

Σχεδόν οι μισοί από τους πολίτες (45,8%) της ΕΕ που ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά κινδύνεψαν σε μεγάλο βαθμό το 2018.

Η εργασιακή κατάσταση ενός ατόμου σαφώς έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση των κοινωνικοοικονομικών του χαρακτηριστικών που με τη σειρά τους επηρέασαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Eurostat

Χαρακτηριστικό είναι πως την περασμένη χρονιά, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας στην ΕΕ των 28 άγγιζε το 11,4% για τους μισθωτούς, έφτασε το 64,9% για τους άνεργους και ανήλθε σε 43% για εκείνους που για κάποιο λόγο επέλεξαν να μην εργάζονται.

Το ρίσκο όμως που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες δεν είναι παντού το ίδιο στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, σε ορισμένα κράτη-μέλη, ο κίνδυνος αυτός ήταν υψηλότερος στις αγροτικές περιοχές απ′ ότι στις αστικές (τις πόλεις και τα προάστια), ενώ σε πολλά δυτικά και βόρεια κράτη ήταν πιο πιθανό η φτώχεια να πλήξει τις αστικές περιοχές.

Eurostat

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, το οποίο αξίζει να επισημανθεί είναι επίσης η σημασία των κοινωνικών παροχών ως βοήθημα για την προστασία από τη φτώχεια. Το 2018, οι παροχές αυτές μείωσαν το ποσοστό των Ευρωπαίων που αντιμετώπισαν το ρίσκο της φτώχειας από το 25,6% στο 16,9%.

Ο κίνδυνος, με βάση τα στοιχεία, θεωρείται τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο και η μακροχρόνια ανεργία, καθώς συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα κοινωνικού αποκλεισμού.

Το ποσοστό της φτώχειας που εντοπίζεται σε βάθος χρόνου είναι πιο διαδεδομένο στις οικογένειες εκείνες που εργάζεται μόνο ένα άτομο.

Κατά μέσο όρο, περισσότερο από το 1/5 στην ΕΕ των 28 αντιμετώπιζε κίνδυνο για φτώχεια ολόκληρο το έτος.

Eurostat

Σε επτά χώρες-μέλη, 1 στις 7 κινδυνεύει. Η Βουλγαρία αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο και ακολουθεί η Ρουμανία με ποσοστό 32,5%, η Ελλάδα με 31,8%. η Λετονία με ποσοστό 28,4%, η Λιθουανία με 28,3%, η Ιταλία με 27,3% και η Ισπανία με 26,1%.

Τα κριτήρια της ΕΕ με τα οποία καθορίζεται ο κίνδυνος φτώχειας είναι το ύψος του εισοδήματος (αν είναι κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), η έλλειψη ορισμένων βασικών μέσων διαβίωσης (όπως δυσκολίες στην καταβολή του ενοικίου και κοινόχρηστων, προβλήματα θέρμανσης) και η υψηλή ανεργία.

(Mε πληροφορίες από Eurostat)