Ολα για την παιδική παχυσαρκία

Ενα ηλεκτρονικό σεμινάριο βραχείας διεπιστημονικής ασύγχρονης εκπαίδευσης από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία.
Παιδική παχυσαρκία
Getty Images / Peter Dazeley
Παιδική παχυσαρκία

Η ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα προκλητικό επιστημονικό πεδίο, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και την κατάλληλη εκπαίδευση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διατροφικοί σε συνδυασμό με ψυχολογικούς παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη του σωματικού βάρους των παιδιών.
Επιπλέον, παρουσιάζεται άμεσος συσχετισμός της παιδικής ψυχοπαθολογίας με την παιδική διατροφή και την παχυσαρκία.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία περιστατικά παιδικής παχυσαρκίας, αλλά και γενικότερα διατροφικών διαταραχών στα παιδιά, είναι απαραίτητη η διεπιστημονική συνεργασία κοινωνικών επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων όπως ψυχολόγων, αλλά και διατροφολόγων (Shor 2010) με την μορφή της ψυχοδιαιτολογικής προσέγγισης (psycho-dietetic approach).

Γενικότερα, τα προγράμματα ψυχοδιαιτολογικής προσέγγισης της παχυσαρκίας εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, όπως έχουν επισημάνει πρόσφατα διάφοροι συγγραφείς.


Σκοπός της ψυχοδιαιτολογικής προσέγγισης της παιδικής παχυσαρκίας είναι να διερευνώνται τα εκάστοτε προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ύπαρξη κινήτρων για τα παιδιά, τη χαμηλή συμμόρφωση, με τη στάση της οικογένειας όταν πιστεύει ότι ένα παχύσαρκο παιδί είναι υγιές, με την εύκολη πρόσβαση στο junk food και με τη διαφήμισή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τηλεόρασης, με το μη υποστηρικτικό οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον, με παλαιότερες αποτυχημένες προσπάθειες υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου διατροφής και με τις γενικότερες διατροφικές συνήθειες / τρόπο ζωής της οικογένειας.


Μεταξύ άλλων συναφών προγραμμάτων η εν λόγω επιμόρφωση μπορεί να ληφθεί και μέσα από την παρακολούθηση του ομότιτλου ηλεκτρονικού σεμιναρίου βραχείας διεπιστημονικής ασύγχρονης εκπαίδευσης: «Ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της παιδικής παχυσαρκίας» που διενεργείται από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία.


Το περιεχόμενο

Το σεμινάριο βραχείας διάρκειας του κλάδου Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. Studies) με τίτλο «Ψυχοδιαιτολογική προσέγγιση της παιδικής παχυσαρκίας» περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με εισηγήσεις μέσω παρουσιάσεων, σημειώσεις, παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και δημοσιεύσεων (papers), Εκπαιδευτικά βίντεο και Live σεμινάρια για την ανάλυση των εκπαιδευτικών πληροφοριών αλλά και την επίλυση τυχών ερωτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το επιστημονικό περιεχόμενο περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Παιδική παχυσαρκία: Ορισμός, αιτιολογία, συνέπειες και επιπολασμός
• Μέθοδοι αξιολόγησης παιδικής παχυσαρκίας
• Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και Περίμετρος Μέσης (WHtR)
• Κριτήρια προσδιορισμού συνολικής και κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας
• Αιτιολογία και επιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας
• Διεθνής επιπολασμός συνολικής και κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας

2. Παιδική διατροφή, παχυσαρκία και ψυχοπαθολογία
• Συσχετισμός της παιδικής ψυχοπαθολογίας με την παιδική διατροφή και την παχυσαρκία
• Ανάλυση ψυχο-συναισθηματικής κατάστασης παιδιών με παχυσαρκία και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με παράγοντες πρόκλησης διατροφικών διαταραχών στα παιδιά.
• Συσχέτισης της κατάθλιψης (έμμεση σύνδεση), άγχους και άλλων μορφών παιδικής ψυχοπαθολογίας με τη διατροφή
• Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία

3. Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και παχυσαρκία στην παιδική ηλικία
• Αναδρομικά δεδομένα
• Επιδημιολογικές πληροφορίες
• Παγκόσμια αποτύπωση συσχετισμού Κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας
• Αλληλεπίδραση συνιστωσών Κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας
• Αποτύπωση συσχετισμού Κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα
• Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και Κεντρική παιδική παχυσαρκία

4. Διαταραχές λήψης τροφής στα παιδιά
• Παρουσίαση των διάφορων διαταραχών λήψης τροφής που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά
• Διαγνωστικών Κριτήρια των ανωτέρω διαταραχών με βάση το DSM 5 και των επιπλοκών τους
• Παρουσίαση συγκεκριμένων δυσκολιών και εμποδίων στη θεραπεία τα οποία ο ειδικός επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του. (Αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ύπαρξη κινήτρων για τα παιδιά)
• Τρόποι και πρακτικές διαχείρισης παιδιών με διατροφικές διαταραχές με βάση το γνωσιακό – συμπεριφορικό (CBT) και το βιοψυχοκοινωνικού μοντέλο. (Παρουσίαση πρακτικών εργαλείων και πρακτικές αντιμετώπισης)

5. Ατομικό περιστατικό παιδικής παχυσαρκίας
• Παρουσίαση πραγματικών διαστάσεων αντιμετώπισης ενός παχύσαρκου παιδιού στην πράξη.
• Ανάλυση μεθοδολογίας της παρέμβασης με την επισήμανση της καθοριστικής σημασίας της πρώτης συνεδρίας.
• Διαθέσιμα εργαλεία αξιολόγησης της διατροφικής πρόσληψης
• Ενδεικνυόμενη διατροφική εκπαίδευση
• Παρουσίαση παρέμβασης μέσω ενός ρεαλιστικού δεκαπενθήμερου διατροφολόγιου και συνταγών για παιδιά
• Διαχρονική παρακολούθηση του περιστατικού
• Μεθοδολογία παρέμβασης στις επαναληπτικές συνεδρίες

6. Εκπαιδευτικά Βίντεο
• Συνέντευξη: Οι διαστάσεις της Παιδικής Παχυσαρκίας στη Ελλάδα
• Παιδική Παχυσαρκία: Προσεγγίζοντας διεξοδικά το πρόβλημα
• Πώς η διατροφή επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία
• Παιδική Παχυσαρκία: Προσεγγίζοντας διεξοδικά το πρόβλημα

7. Live Σεμινάρια

1ο LIVE εκπαιδευτικό σεμινάριο
WEBINAR: Παιδική Παχυσαρκία και Διατροφικές Διαταραχές
Εισηγήτρια: Μαντώ Αγουρίδου, Κλινική Ψυχολόγος MSc
Προλογίζει: Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

2ο LIVE εκπαιδευτικό σεμινάριο
WEBINAR
Παιδική Παχυσαρκία: Προσέγγιση από την πλευρά του Διατροφολόγου (Dr. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος PhD)

8. Εκπαιδευτικό Υλικό
• Σημειώσεις
• Papers

Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, Διδάκτωρ Παιδικής Διατροφής και Παχυσαρκίας ΤEΔΔ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
• Επιστημονικός Διευθυντής ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
• Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΔΔ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
• Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αιγινήτειο Νοσοκομείο
• Εκπαιδευτής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαντώ Αγουρίδου
Κλινική Ψυχολόγος, ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική
• Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Ψυχιατρική Κλινική & Β’ Προπ. Παθολογική Κλινική – Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».
• Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community School

Που απευθύνεται το σεμινάριο

Το σεμινάριο βραχείας διάρκειας Το σεμινάριο βραχείας διάρκειας «ΨΥΧΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» απευθύνεται σε ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται ενεργά με το συγκεκριμένο αντικείμενο και κυρίως σε ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, διατροφολόγους, ιατρούς (παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.). Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν γυμναστές, σύμβουλοι διατροφής και ψυχικής υγείας, Life Coaches, σχολικοί σύμβουλοι, αλλά και φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφών ειδικοτήτων (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής).

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 28/2.