Ολοκληρώθηκε η αναλυτική επιθεώρηση για 108 γέφυρες της Αττικής

Προέκυψαν οι προτεινόμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, και απαιτούμενων μελετών για εξακρίβωση της στατικής επάρκειας σε συγκεκριμένα τεχνικά
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Αν το βασικό ζητούμενο στα έργα υποδομής, είναι η κατασκευής τους, το δεύτερο ζητούμενο είναι –με την πάροδο των ετών- και η συντήρησή τους, που περιλαμβάνει και τον έλεγχο για πιθανές βλάβες.

Στην Αττική, μολονότι έχουν κατασκευαστεί δεκάδες γέφυρες, εντούτοις τώρα, για πρώτη φορά, γίνεται συστηματική καταγραφή τους σε μητρώο και κυρίως παργαμτοποιήθηκε η βασική τους επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Αγίων Πάντων
Αγίων Πάντων
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Για τον λόγο αυτό, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική», ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, σύναψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, που αφορά την επιθεώρηση 108 γεφυρών της Αττικής και η σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων καταγραφής τυχών βλαβών.

Παράλληλα, τα πορίσματα των επιθεωρήσεων που ολοκληρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των τεχνικών εκείνων τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, μέσω της διενέργειας μελετών στατικής επάρκειας και ενισχύσεων.

Αμφιθέας
Αμφιθέας
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Οι εν λόγω γέφυρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους, με τις παλαιότερες να εκτιμάται ότι έχουν κατασκευαστεί στην δεκαετία του 1960. Στα 108 τεχνικά έργα, περιλαμβάνονται άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, γέφυρες που φέρουν κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Εθνική Οδός. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από την κατασκευή τους δεν φαίνεται να έχει υπάρξει κάποια επιθεώρηση ή κάποιος έλεγχος.

Οι εν λόγω επιθεωρήσεις αφορούσαν εντοπισμό ενδεχόμενων αλλοιώσεων και φθορών, επισήμανση των στοιχείων που κρίνονται επικίνδυνα για την ασφάλεια των χρηστών της γέφυρας ή και των διερχόμενων κάτω από τη γέφυρα, φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων παθολογίας της γέφυρας και προτάσεις ενεργειών.

Καλλιρόης
Καλλιρόης
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Από τις επιθεωρήσεις προέκυψαν οι προτεινόμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ενόργανης παρακολούθησης, αλλά και απαιτούμενων μελετών που χρειάζονται για πιο λεπτομερή επιθεώρηση και εξακρίβωση της στατικής επάρκειας σε συγκεκριμένα τεχνικά. Επίσης, με βάση τις επιθεωρήσεις αυτές, θα συνταχθεί και το μητρώο των γεφυρών.

Με βάση τα ευρήματα και τις προτεινόμενες ενέργειες των επιθεωρήσεων συντάχθηκε προμελέτη που αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και επί τόπου ελέγχων, την συντήρηση - ανακατασκευή των γεφυρών, τον ηλεκτροφωτισμό τους, την ενόργανη παρακολούθησή τους και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειάς τους, με προϋπολογισμό 89.900.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο για χρηματοδότηση.

Δαβάκη
Δαβάκη
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Το έργο προτείνεται να ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», και αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρμογή του ετήσιου ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε η «Νέα Μητροπολιτική Αττική» με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, εκπονήθηκε μελέτη για την συντήρηση της Γέφυρας Βρυούλων, η οποία βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού και εξυπηρετεί τη διάβαση της κυκλοφορίας πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Ν. Φιλαδέλφειας.

Λαγουμιτζή
Λαγουμιτζή
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
Χαροκόπου
Χαροκόπου
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
Σπάρτης
Σπάρτης
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Δημοφιλή