Πιο πράσινος, πιο ψηφιακός και πιο ανθεκτικός ο τουρισμός έως το 2030

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό με ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας.
Roberto Moiola / Sysaworld via Getty Images

Το μέλλον του τουρισμού περνά μέσα από την αειφορία και τα κράτη προσαρμόζονται στα ζητούμενα της εποχής.

Μάλιστα, στην Ευρώπη τα βήματα έχουν γίνει άλματα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030.

Το θεματολόγιο βασίζεται στην οδό μετάβασης για τον τουρισμό που ενέκρινε η Επιτροπή και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το τουριστικό οικοσύστημα.

Το θεματολόγιο καλύπτει πέντε προτεραιότητες: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, ανθεκτικότητα και ένταξη, δεξιότητες και στήριξη, καθώς και το πλαίσιο πολιτικής και τη διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο κάθε προτεραιότητας ορίζονται διάφορες δράσεις, όπως η διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών ανάλογα με τις εποχές και τον τόπο, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η στήριξη της προσβασιμότητας του τουρισμού. Ένας άλλος βασικός στόχος της στρατηγικής είναι να ανταποκριθεί στις δεξιότητες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στο τουριστικό οικοσύστημα, με την εφαρμογή του συμφώνου για τις δεξιότητες, ενός μοντέλου κοινής δέσμευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

«Το θεματολόγιο της ΕΕ για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το τουριστικό οικοσύστημα. Θα χρησιμεύσει ως μια κοινή πυξίδα, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και η Επιτροπή θα μπορέσουν να συνεργαστούν για ένα πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει την επιτυχή του υλοποίηση. Για παράδειγμα, η πρόσφατη πρότασή μας για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών αποτελεί βασική δράση του θεματολογίου και θα προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τον τουρισμό», ανέφερε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν.

Δημοφιλή