Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη μετάδοση της λοίμωξης σε χώρους εργασίας

Μιλά στη HuffPost ο γενικός - οικογενειακός Ιατρός, Ευάγγελος Φραγκούλης
.
Lisa-Blue via Getty Images
.

Αλήθεια, πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στο χώρο εργασίας - ένα χώρο στον οποίο βρισκόμαστε πολλές ώρες της ημέρας - ποιοι είναι οι βασικότεροι εξ′ αυτών και πως μπορούμε να διασφαλίσουμε (στο μέτρο του δυνατού πάντα) ότι θα είμαστε προφυλαγμένοι;

«Καθώς βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας ενδεχόμενης επιδημίας κορoνοϊού στη χώρας μας, όλοι οι εργοδότες θα πρέπει να εξετάσουν πως θα καταφέρουν να μειώσουν την εξάπλωση οξέων λοιμώξεων του αναπνευστικού και τον αντίκτυπο του COVID-19 στο χώρο εργασίας τους», λέει στη HuffPost o Ευάγγελος Φραγκούλης, γενικός - οικογενειακός Ιατρός. «Στους στόχους τους θα πρέπει να είναι η μείωση της μετάδοσης του ιού μεταξύ του προσωπικού και η προστασία των ατόμων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές στην υγεία τους».

- Ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική απέναντι στους άρρωστους υπαλλήλους;

«Οι άρρωστοι υπάλληλοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παραμένουν στο σπίτι. Οι υπάλληλοι που εμφανίζουν συμπτώματα οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού συστήνεται να παραμείνουν στο σπίτι και να μην προσέρχονται για εργασία έως ότου δεν έχουν πυρετό ή οποιαδήποτε άλλο σύμπτωμα για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών ή άλλων φαρμάκων που μεταβάλλουν τα συμπτώματα (π.χ. κατασταλτικά του βήχα). Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τον προϊστάμενο τους και να μένουν στο σπίτι εάν είναι άρρωστοι».

- Ποιες θα πρέπει να είναι οι πολιτικές των εργοδοτών για τις αναρρωτικές άδειες;

«Οι πολιτικές των εργοδοτών για τις αναρρωτικές άδειες θα πρέπει να είναι ευέλικτες και σύμφωνες με τις οδηγίες για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για αυτές τις πολιτικές. Καλό θα είναι να μην είναι απαραίτητο ιατρικό σημείωμα για εργαζόμενους που είναι άρρωστοι με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού για να επικυρώσουν την ασθένειά τους ή για να επιστρέψουν στην εργασία τους, καθώς τα ιατρεία και οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβαρυμένες και να αδυνατούν να παρέχουν τέτοια τεκμηρίωση εγκαίρως.

Επιπλέον, οι εργοδότες πρέπει να διατηρήσουν ευέλικτες πολιτικές που να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να μένουν στο σπίτι για να φροντίζουν ένα άρρωστο μέλος της οικογένειας τους. Οι εργοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι περισσότεροι υπάλληλοι από ότι συνήθως μπορεί να χρειαστεί να μένουν στο σπίτι για να φροντίζουν τα άρρωστα παιδιά ή άλλα άρρωστα μέλη της οικογένειας τους».

.
Lisa-Blue via Getty Images
.

- Θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των άρρωστων υπαλλήλων;

«Οι άρρωστοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαχωρίζονταi. Οι εργαζόμενοι που εμφανίζουν συμπτώματα οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχα, δύσπνοια, κλπ) κατά την άφιξή τους στην εργασία ή που αρρωσταίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να διαχωρίζονται από τους άλλους εργαζομένους και να στέλνονται αμέσως στο σπίτι τους. Οι άρρωστοι εργαζόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τις μύτες και τα στόματά τους με ένα χαρτομάντηλο, όταν βήχουν ή φτερνίζονται (ή στον αγκώνα τους, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χαρτομάντηλα).

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην παραμονή στο σπίτι όταν κάποιος είναι άρρωστος, στην κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος και στην υγιεινή των χεριών για όλους τους εργαζόμενους».

- Ποια άλλα μέτρα είναι καλό να ληφθούν στους εργασιακούς χώρους;

«Αφίσες που ενθαρρύνουν την παραμονή στο σπίτι, όταν κάποιος είναι άρρωστος, την κάλυψη του βήχα και του φταρνίσματος και την υγιεινή των χεριών καλό θα ήταν να τοποθετηθούν στην είσοδο στο χώρο εργασίας σας και σε εμφανή σημεία σε άλλους χώρους. Χαρτομάντηλα και δοχεία απορριμμάτων που ανοίγουν ποδοκίνητα θα πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται να καθαρίζουν συχνά τα χέρια τους με ένα αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών περιεκτικότητας τουλάχιστον 60 έως και 95% σε αλκοόλ ή να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Πλύσιμο με σαπούνι και νερό είναι προτιμότερο, εάν τα χέρια είναι εμφανώς βρώμικα. Σαπούνι και νερό και αλκοολούχα απολυμαντικά για τα χέρια θα πρέπει να παρέχονται στο χώρο εργασίας. Θα πρέπει να διατηρούνται επαρκείς προμήθειες τους. Απολυμαντικό χεριών θα πρέπει να τοποθετείται σε πολλαπλά σημεία και σε αίθουσες συνεδριάσεων για να ενθαρρύνεται η υγιεινή των χεριών»

.
Alexander Shelegov via Getty Images
.

- Συστήνεται πρόσθετη απολύμανση πέραν του συνήθους καθαρισμού;

«΄Οχι, στη φάση αυτή δεν συστήνεται. Συστηματικός καθαρισμός του εργασιακού περιβάλλοντος θα πρέπει, βέβαια, να εφαρμόζεται, κι όλες οι συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες στο χώρο εργασίας, όπως σταθμοί εργασίας, πάγκοι και πόμολα θα πρέπει να καθαρίζονται συστηματικά, με καθαριστικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στους χώρους αυτούς σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα τους. Μαντήλια μίας χρήσης θα πρέπει να παρέχονται, έτσι ώστε οι επιφάνειες που αγγίζονται συχνά (για παράδειγμα, πόμολα, πληκτρολόγια, τηλεχειριστήρια, γραφεία), να μπορούν να σκουπιστούν από τους υπαλλήλους πριν από κάθε χρήση».

- Αν συσταθεί αποστασιοποίηση από τις αρχές, πως θα πρέπει να κινηθούν τα πράγματα στο χώρο εργασίας;

«Θα πρέπει να εξετάζεται η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών, όπως ευελιξία στο χώρο εργασίας (π.χ. τηλεργασία) και ευέλικτες ώρες εργασίας (π.χ. κλιμακωτές βάρδιες), για να αυξηθεί η φυσική απόσταση μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των εργαζομένων και άλλων, εάν οι κρατικές υγειονομικές αρχές συστήσουν τη χρήση στρατηγικών κοινωνικής αποστασιοποίησης. Για τους εργαζόμενους που είναι σε θέση να εργαστούν από απόσταση, οι εργοδότες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την τηλεργασία, αντί να έρχονται στο φυσικό χώρο εργασίας, μέχρι την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων. Οι πρακτικές αυτές προϋποθέτουν κατάλληλη υποδομή και τεχνολογία πληροφορίας (IT).

Θα πρέπει να εφαρμοστεί διαδικασία ενημέρωσης των εργαζομένων με τις τελευταίες πληροφορίες για την λοίμωξη COVID-19. Φόβος, άγχος, φήμες και παραπληροφόρηση αναμένονται στους εργαζόμενους και θα πρέπει να υπάρχει ανάλογος σχεδιασμός της επικοινωνίας»

Ποιος είναι ο Ευάγγελος Φραγκούλης

Ο Φραγκούλης Ευάγγελος είναι Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Νέα Σμύρνη από το 2010. Είναι Αναπληρωτής Αρχίατρος στον ΕΔΟΕΑΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Δημοσιογράφων) και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής. Αποφοίτησε πρώτος από την Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό πτυχίου « Λίαν Καλώς». Εξειδικεύτηκε στη Γενική - Οικογενειακή Ιατρική στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας (MSc), καθώς και στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ-ΕΚΑΒ). Είναι πιστοποιημένος σε ALS, ATLS και APLS και ικανός στην αντιμετώπιση ποικίλων επειγόντων περιστατικών. Είναι υπέρμαχος της πρόληψης (εμβολιασμοί, διαχείριση παραγόντων κινδύνου) και στα ιδιαίτερα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα συνήθη χρόνια νοσήματα και ειδικά τα καρδιομεταβολικά- Υπέρταση, Σακχαρώδης Διαβήτης, Δυσλιπδαιμία. Εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο European Primary Care Cardiovascular Society. Έχει συγγράψει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και Ελληνικά ιατρικά συνέδρια με πρωτότυπες εργασίες, αλλά και με διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής. Έχει συχνή παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές και στον τύπο (πηγή: www.doctoranytime.gr).