ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25/06/2020 07:05 EEST | Updated 25/06/2020 07:42 EEST

Πώς θα διορθώσουμε το Ε9 για να γλιτώσουμε επιπλέον φόρο

Κλειδί για τη δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών μέτρων το Ε9.

bob_bosewell via Getty Images

Περιθώριο διορθώσεων των στοιχείων τα οποία έχουν δηλωθεί στο E9 έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να αποφύγουν παραφουσκωμένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, αλλά και όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις οι οποίες βασίζονται στο εμβαδόν των ακινήτων. Οι διορθώσεις αφορούν είτε την δήλωση «ξεχασμένων» τετραγωνικών, είτε τη διόρθωση λαθών που εμφανίζουν μεγαλύτερη επιφάνεια από την πραγματική.

 

Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει να αποτυπωθούν σωστά τα τετραγωνικά στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, αλλά και στις χρεώσεις των Δήμων. Ειδικά για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να προχωρήσουν τη διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων που έχουν οι Δήμοι για τα ακίνητα τους, θα πρέπει να ελέγξούν πρώτα τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στο Ε9.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα στοιχεία του Ε9 είναι το κλειδί για τη δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών μέτρων. Όσοι από τους ιδιοκτήτες διαπιστώσουν διαφορές, θα πρέπει να προχωρήσουν στη διόρθωση των στοιχείων με βάση τα όσα αναγράφονται στο Ε9. Ακριβώς για αυτό το λόγο καλό είναι να διορθώσουν πρώτα τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να γίνουν οι διορθώσεις στους δήμους. Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής “Ε9 Περιουσιολόγιο “που βρίσκεται στον λογαριασμό κάθε φορολογουμένου στο σύστημα Taxisnet ( στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr)

 

Ωστόσο εάν τα τετραγωνικά μέτρα του Περιουσιολογίου (Ε9) είναι λιγότερα από αυτά που είναι δηλωμένα στο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να γίνει διόρθωση μέσω της πλατφόρμας. Η διαφορά θα εμφανίζεται αρνητική.

 

Οι κυριότερες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις για τη δήλωση ακινήτων Ε9 και τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος προκύπτει βάσει της δήλωσης ακίνητης περιουσίας έχουν ως εξής:

 

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα φυσικά πρόσωπα (Φ.Π.) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

Από την υπηρεσία αυτή τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

- Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης.

- Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ. για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.

Στο τρέχον έτος, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

 

2. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Νομικά πρόσωπα (Ν.Π.) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

Από την υπηρεσία αυτή τα Νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

- Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης.

- Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2011 και μετά.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης πράξης Διοικητικού / Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ. για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.

Στο τρέχον έτος, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Σας επισημαίνουμε ότι για το έτος 2013, υφίσταται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των Ν.Π., στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου.

 

3. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που από την 01/01/2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα ημερών (30) από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

Οι μεταβολές, που πραγματοποιούνται από 01/01/2015 και μετά, δεν δηλώνονται πλέον από τους φορολογούμενους το επόμενο έτος από το έτος μεταβολής, αλλά άμεσα στο τρέχον έτος. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της υποβολής Ε9 θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης με τις μεταβολές που έχουν επέλθει.

 

4. Μπορώ μέσω του Ε9 διαρκούς ενημέρωσης να δηλώσω μία μεταβολή που έγινε εντός του τρέχοντος έτους, αλλά και να κάνω διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα έτη;

Όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω της ίδιας δήλωσης. Στο Ε9 διαρκούς ενημέρωσης υποβάλλονται δηλώσεις Ε9 μόνο για τις μεταβολές που έγιναν εντός του τρέχοντος έτους. Εάν όμως διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής σας κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιότερων ετών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- Θα επιλέξετε το έτος που θέλετε να υποβάλετε δήλωση (για παλαιότερες μεταβολές) και αφού την οριστικοποιήσετε, μπορείτε να την μεταφέρετε στα επόμενα έτη μέχρι και το έτος 2018 για να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η τρέχουσα περιουσιακή εικόνα.

- Όταν διορθώσετε την τρέχουσα περιουσιακή εικόνα μέχρι και το έτος 2018 με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, στη συνέχεια θα υποβάλετε Ε9 διαρκούς ενημέρωσης με ξεχωριστή δήλωση στο έτος 2018 για να δηλωθεί η μεταβολή που πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2017.

 

5. Εάν υποβάλλω μία δήλωση Ε9 σε ένα έτος, μέχρι ποιο έτος θα πρέπει να τη μεταφέρω;

Θα πρέπει να τη μεταφέρετε έως το έτος 2020, προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα σε όλα τα έτη. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεταφέρετε δήλωση, θα πρέπει στο έτος μεταφοράς να ελέγχετε την προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης και εφόσον συμφωνείτε με αυτή, τότε να προχωράτε σε οριστικοποίηση της μεταφερόμενης δήλωσης.

 

6. Τι πρέπει να προσέξω κατά την υποβολή της δήλωσης Ε9 διαρκούς ενημέρωσης;

Θα πρέπει να αναγραφούν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται κατά την επιλογή της αιτίας εισαγωγής / μεταβολής / διαγραφής ακινήτου και ιδιαιτέρως οι ημερομηνίες [ημ/νία συμβολαίου, ημ/νία δημοσίευσης διαθήκης, κ.λπ.]

 

7. Σε ποιες περιπτώσεις που υποβληθεί αρχική / τροποποιητική δήλωση Ε9 δεν γίνεται εκκαθάριση εάν δεν προηγηθεί έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ;

Εάν από την εκκαθάριση προκύπτει μείωση φόρου, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ.

Μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να εκτυπώσετε την προσωρινή δήλωση Ε9, η οποία έχει ειδική σήμανση ”ΑΚΥΡΟ”, διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί έλεγχος από τη ΔΟΥ.

Μέχρι να γίνει η διαχείριση της δήλωσης από τη ΔΟΥ μπορείτε να ακυρώσετε τη δήλωση.

Όταν προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η δήλωση οριστικοποιείται από αυτήν και εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.

 

8. Εάν οι διορθώσεις της περιουσιακής εικόνας πρέπει να γίνουν σε περισσότερα του ενός έτη, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Εάν οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται αφορούν περισσότερα του ενός έτη, θα πρέπει ο φορολογούμενος να ξεκινήσει την υποβολή δήλωσης Ε9 από το πρώτο διαθέσιμο στη εφαρμογή έτος που πρέπει η τροποποίηση αυτή να γίνει. Όταν επιλέγεται οριστικοποίηση της υποβληθείσας δήλωσης Ε9 σε ένα έτος, εάν κάποιες από τις διορθώσεις που έγιναν, αφορούν και επόμενο έτος, τότε δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης αυτής στο επόμενο έτος. Εμφανίζεται παράθυρο με σχετικό μήνυμα.

Στο επόμενο έτος, η δήλωση μεταφέρεται ως ”προσωρινά” υποβαλλόμενη και ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα ”υποβολή δήλωσης Ε9″, ώστε να μπορέσει να την επεξεργαστεί.

 

9. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν επιλέγουμε μεταφορά δήλωσης από ένα έτος σε επόμενο έτος;

Όταν επιλέγετε μεταφορά δήλωσης στο επόμενο έτος, στο έτος που έγινε η μεταφορά και πριν ξεκινήσει η επεξεργασία της προσωρινής δήλωσης, πρέπει να γίνεται έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί από την προσωρινή δήλωση, μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης από τις διαθέσιμες ενέργειες. Εάν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μία δήλωση με μία εισαγωγή ακινήτου σε επόμενο έτος όπου το ακίνητο ήδη υπάρχει στην περιουσιακή εικόνα, εάν κάνετε έλεγχο σύμφωνα με τα παραπάνω θα διαπιστώσετε ότι το ακίνητο υπάρχει δύο φορές. Συνεπώς, θα πρέπει να ακυρώσετε την προσωρινή δήλωση που μεταφέρατε.