Πόσο στριμωγμένα είναι τα νοικοκυριά στην Ευρώπη

Σε ποιες χώρες πολυμελείς οικογένειες ζουν σε σπίτια με ανεπαρκείς χώρους/δωμάτια.
Photo taken in Pontedera, Italy
Photo taken in Pontedera, Italy
Elisa Ristori / EyeEm via Getty Images

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 63 % των νοικοκυριών στο Μαυροβούνιο είναι υπερπλήρη. Δηλαδή ο αριθμός των μελών της οικογένειας/νοικοκυριού ζει σε σπίτια όπου οι χώροι/δωμάτια δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους με αποτέλεσμα τον συνωστισμό.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat ένα νοικοκυριό εκτιμάται πως είναι υπερπλήρες εάν δεν διαθέτει τουλάχιστον ένα δωμάτιο για το όλα τα μέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό, ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι, ένα δωμάτιο για κάθε άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω, ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι ανύπαντρων ατόμων 12 -17 ετών και/ή ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Όπως φαίνεται στο γράφημα του Statista ακολουθεί η Ρουμανία με 45,1% και η Πολωνία με 37,6%.

Στο αντίποδα του Μαυροβούνιου είναι η Κύπρος όπου μόλις το 2,2% των νοικοκυριών ζει ”στριμωγμένα” ενώ επίσης πολύ χαμηλά ποσοστά καταγράφονται σε Ιρλανδία (3,2%) και Ηνωμένο Βασίλειο (4,8%).

Ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ είναι αρκετά υψηλός και κυμαίνεται στο 17%.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2020 υπό αυτές τις συνθήκες ζει περίπου 1 στα 3 νοικοκυριά αφού το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 29,1%, ποσοστό που παρουσιάζει αμελητέες διακυμάνσεις από το 2017 και μετά.

Infographic: How Overcrowded is Europe? | Statista You will find more infographics at Statista