ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/01/2019 08:11 EET

Πρόωρο άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής φορολογικών δηλώσεων θέλει η ΑΑΔΕ

Ειδική εφαρμογή για συζύγους που θέλουν να κάνουν ξεχωριστή δήλωση.

wernerimages via Getty Images

Να ανοίξει την πλατφόρμα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά θέλει το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είναι η φετινή διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων να ξεκινήσει πριν το τέλος Μαρτίου.

Εάν η ΑΑΔΕ τα καταφέρει τότε τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν πολύ νωρίτερα και ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές και στον προγραμματισμό για την εξόφληση των δόσεων του φόρου εισοδήματος. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος οι υπηρεσίες έχουν ήδη λάβει εντολή προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες για να είναι το TAXIS έτοιμο να ανοίξει την εφαρμογή για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Για αυτό το λόγο και η ΑΑΔΕ ήδη προχώρησε στην έκδοση απόφασης με την οποία ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των στοιχείων που αφορούν στα εισοδήματα των φορολογούμενων από τα λογιστήρια επιχειρήσεων και ασφαλιστικών ταμείων την  28ηΦεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι πέρυσι η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31ηΜαρτίου, δηλαδή έναν μήνα αργότερα.

Ο νέος προγραμματισμός της ΑΑΔΕ φαίνεται πως θα φέρει αλλαγές και στην πληρωμή των δόσεων καθώς είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί το σχέδιο για περισσότερες και μικρότερες δόσεις προκειμένου να ελαφρυνθεί ο μηνιαίος προϋπολογισμός. Τα σενάρια τα οποία εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών είναι πολλά, με το επικρατέστερο να σπάει το τελικό ποσό σε έξι από τρεις που είναι σήμερα οι μηνιαίες δόσεις.

Χωριστές δηλώσεις

Ήδη η ΑΑΔΕ ενερΕιδική εφαρμογή για συζύγους που θέλουν να κάνουν ξεχωριστή δήλωση.γοποίησε την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι σύζυγοι μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους για την υποβολή χωριστών ηλεκτρονικών. Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί στην Α.Α.Δ.Ε. την επιλογή του αυτή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2/2019.  

Μετά την υποβολή της δήλωσης περί χωριστών φορολογικών δηλώσεων στην εφορία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Παιδιά. Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

2. Τεκμήρια. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο [με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους].

Στη συνέχεια, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, ο κάθε σύζυγος θα λάβει το δικό του εκκαθαριστικό, ο κάθε σύζυγος πληρώνει τον φόρο που του αναλογεί και εισπράττει την επιστροφή φόρου που δικαιούται, χωρίς να γίνεται συμψηφισμός της επιστροφής με τυχόν οφειλή του άλλου συζύγου.