Πρώτη φορά συνδυασμός σε δημοτικές εκλογές, τυπώνει έντυπο υλικό σε σύστημα γραφής Braille

Οι κάρτες ίσως είναι η αρχή. Η αρχή για την αλλαγή της συμπεριφοράς μας.
ericsphotography via Getty Images

Συνδυασμός για την υποψηφιότητα νέας Δημοτικής Αρχής στην Ξάνθη εκτύπωσε και μοίρασε το έντυπο υλικό του προγράμματος τους σε γραφή Braile. Γενικά η τοποθέτηση είναι ότι η δημοκρατία βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στην πολιτική διαδικασία. Όταν ένας υποψήφιος ή υποψήφια σε δημοτικές εκλογές αποφασίζει να τυπώσει το έντυπο υλικό του σε σύστημα γραφής Braille, αναγνωρίζει το δικαίωμα των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης να πληροφορούνται και να συμμετέχουν ενεργά στις εκλογικές διαδικασίες.

Το Braille είναι ένα σύστημα γραφής που χρησιμοποιείται από άτομα με προβλήματα όρασης και έχει στόχο την αντικατάσταση της παραδοσιακής γραφής. Η πρωτοβουλία να παρασχεθεί ενημερωτικό υλικό σε γραφή Braille είναι ένα βήμα προς την αναγνώριση της διαφορετικότητας και της σημασίας της πρόσβασης στην πληροφόρηση για όλους.

Σε μια κοινωνία που υποστηρίζει την ισότητα και τη δικαιοσύνη, είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά φραγμούς στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της κοινωνικής ένταξης, είναι υποχρέωση όλων μας να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτούς τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία του υποψηφίου ή της υποψηφίας είναι σημαντική όχι μόνο για την κοινότητα των τυφλών αλλά και για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας. Όταν οι υποψήφιοι δείχνουν με τέτοιες πρωτοβουλίες τον σεβασμό τους προς τα δικαιώματα όλων των πολιτών, ενισχύουν την ιδέα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.

.
.
.

Επιπρόσθετα, αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους υποψηφίους και πολιτικούς φορείς, καθώς και για διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Μέσω τέτοιων δράσεων, οι δημόσιοι φορείς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την πλήρη τους ενσωμάτωση.

Συνοψίζοντας, η παροχή ενημερωτικού υλικού σε γραφή Braille αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τη δημοκρατία και τονίζει τη σημασία της πρόσβασης στην πληροφόρηση για όλους. Η κοινωνία μας πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και συμμετοχικής κοινωνίας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης θέλησαν να συμπεριλάβουν στο έντυπο προεκλογικό τους υλικό κάρτες σε σύστημα γραφής Braille, καθώς έτσι αποδεικνύει τη δέσμευσή τους για την προαγωγή της συμπερίληψης και της ισότητας, ενθαρρύνοντας την ευρύτερη κοινότητα της Θράκης να ενημερωθεί και να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Αυτός ο κοινωνικός στόχος δεν αποτελεί μόνο καθήκον για την πολη, αλλά και θεμέλιο για τη δημοκρατική κοινωνία που οραματίζεται, μία κοινωνία που προωθεί την ισότητα ευκαιριών για όλους και όλες ανεξαρτήτως των διακρίσεων.

Καθήκον μας και προτροπή προς όλους τους υποψηφίους είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του συνδυασμού για να πάει ΜΠΡΟΣΤΑ η κοινωνία.

Οι κάρτες ίσως είναι η αρχή. Η αρχή για την αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Εμείς είμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στην πόλη μας.

Δημοφιλή