Revenge porn: Τι είναι και τι προβλέπει ο νόμος

Αναλύει στο dikastiko.gr o δικηγόρος Αγαμέμνων Τάτσης.
NurPhoto via Getty Images

Η μάστιγα του “Revenge porn” έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολλές υποθέσεις να φτάνουν στη Δικαιοσύνη.

Το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας (Revenge porn) ήρθε εμφατικά στο προσκήνιο μετά τον σάλο και την κατακραυγή της υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται ο Στάθης Παναγιωτόπουλος.

Αυτή η υπόθεση βέβαια είναι η κορυφή στο παγόβουνο καθώς εκατοντάδες πολίτες, συνήθως γυναίκες, πέφτουν θύματα εκδικητικής πορνογραφίας,.

Τι είναι η εκδικητική πορνογραφία και τι προβλέπει ο νόμος
Όπως αναλύει για το dikastiko.gr o δικηγόρος Αγαμέμνων Τάτσης “είναι διαδεδομένo τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της δημοσιοποίησης φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων, που εμφανίζουν τα πρόσωπα αυτά κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσής τους. Οι λήψεις αυτές μπορεί να έχουν γίνει με την συγκατάθεση του προσώπου ή και χωρίς αυτήν.

Αρκετά συχνά δε παρουσιάζεται το φαινόμενο του “revenge pornography” όπου ένας ερωτικός σύντροφος καταγράφει την/τον άλλο σε προσωπικές του στιγμές, και στη συνέχεια επειδή έχει τελειώσει η σχέση τους ή για κάποιο άλλο λόγο, δημοσιοποιεί τις καταγραφές αυτές, συνήθως στο διαδίκτυο.

Η δημοσιοποίηση όμως των λήψεων αυτών, χωρίς τη συγκατάθεσή του προσώπου που εμφανίζεται σε αυτές συνιστά ποινικό αδίκημα.

Το βασικό προστατευτικό πλαίσιο, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του θιγόμενου προσώπου, αποτελεί ο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» και οι ποινικές διατάξεις του όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 44 του νόμου 4624/2019.

Το αδίκημα αυτό συρρέει με αυτό της δυσφήμισης του θιγόμενου προσώπου, και δεν επικαλύπτονται τα δύο αδικήματα, αφού προσβάλλονται διαφορετικά αγαθά, στο μεν πρώτο ιδιωτική ζωή του προσώπου, στο δε δεύτερο, η τιμή και υπόληψη του”.

Επίσης μπορεί να συρρέει και με τα αδικήματα της απειλής, ή της εκβίασης όπως θα εκθέσουμε παρακάτω, επισημαίνει στο dikastiko.gr o Αγαμέμνων Τάτσης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα».

Κατά το άρθρο 44 στοιχ. α`, β`, στ`, θ`, ιβ` και ιδ` του ιδίου νόμου 4624/2019, νοούνται ως:

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”) το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου”,

επεξεργασία”: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

σύστημα αρχειοθέτησης”: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

αποδέκτης”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, προς τα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι

βιομετρικά δεδομένα”: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα

ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”: δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό φυσικού προσώπου.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η χωρίς συγκατάθεση βιντεοσκόπηση ερωτικής συνεύρεσης προσώπου, συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν τα δεδομένα αυτά αφορούν την ερωτική ζωή ενός προσώπου, τότε είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Έτσι, «με την μαγνητοσκόπηση δια ψηφιακής κάμερας, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού της ερωτικής πράξης προσώπου δεν χρειάζεται καμία ομαδοποίηση ή ταξινόμηση και είναι τεχνικά απλή η επεξεργασία και η ηλεκτρονική μετάδοση αυτού ανά πάσα στιγμή σε τρίτους μέσω της συσκευής, στο οποίο είχε αποθηκευθεί, γι` αυτό και συνιστά τούτο αρχείο με την έννοια του παραπάνω νόμου». (505/2020 ΑΠ)

Περαιτέρω, αν η παραπάνω δημοσιοποίηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθειά του προσώπου που προέβη στην καταγραφή, να προκαλέσει τρόμο και ανησυχία στο θιγόμενο πρόσωπο, ή να το εξαναγκάσει σε πράξη ή παράλειψη με σκοπό να αποκομίσει ο δράστης περιουσιακή ωφέλεια με αντίστοιχη ζημία του θύματος, τότε τελούνται και τα αδικήματα της απειλής ή της εκβίασης αντίστοιχα.

Πηγή: dikastiko.gr

Δημοφιλή