Σχεδιάζεται η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο τμήμα από Βάρκιζα έως Σούνιο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, ανέλαβε τη Μελέτη για τα έργα που πρόκειται να γίνουν
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα, από Φάληρο έως Σούνιο, εκτός από επενδύσεις σε κατασκευές, χρειάζεται και επενδύσεις στις υποδομές. Μάλλον από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και ειδικά το οδικό δίκτυο, δεν είναι σε καλή κατάσταση, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπροσθέτως, το οδικό δίκτυο έχει μεγάλη επικινδυνότητα και προς άρση αυτής η Νέα Μητροπολιτική Αττική, ο αναπτυξιακός βραχίονας Περιφέρειας Αττικής, ξεκίνησε μελέτη με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε υπολειπόμενες θέσεις της Ε.Ο.91 στο τμήμα από Βάρκιζα έως Σούνιο».

Το έργο αφορά στην υλοποίηση μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της Εθνικής Οδού 91, σε τμήμα μήκους 15,8 χλμ. (από την Αγία Μαρίνα-Βάρκιζα έως την Ανάβυσσο-Σούνιο), και ειδικότερα στην κατεύθυνση της ανακατασκευής της οδού με κεντρική διαχωριστική νησίδα και ανάπτυξη κυκλικών κόμβων και παράπλευρων οδών.

Το εν λόγω τμήμα της οδού, διέρχεται από τους οικισμούς Αγ. Μαρίνα, Αγ. Δημήτριος, Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Αγ. Νικόλαος και Ανάβυσσος, ενώ η γενική μελέτη περιλαμβάνει πλήθος επιμέρους μελετών, που απαιτούν συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων, ψηφιακή σχεδίαση και αντίστοιχο εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της εκπόνησης τους.

Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, ώστε να αποτραπεί η άτακτη είσοδος, έξοδος και αναστροφή οχημάτων στην οδό, καθώς και η άτακτη διέλευση των πεζών εγκάρσια της οδού. Προβλέπει, επίσης, τον περιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, προκειμένου να περιοριστεί η ταχύτητα κυκλοφορίας των οδηγών, την κατασκευή κυκλικών κόμβων, σε τακτικές, κατά το δυνατόν, θέσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο περιορισμός της ταχύτητας κυκλοφορίας, την κατασκευή λοιπών κόμβων για την εξυπηρέτηση των δομημένων περιοχών και των αναστροφών με χρήση και του εσωτερικού δικτύου οδών και την κατασκευή παράπλευρων οδών, όπου είναι πρακτικά εφικτό και δόκιμο και με σεβασμό στην υπάρχουσα δόμηση, προκειμένου να αποτραπεί/περιοριστεί η πρόσβαση και η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στην κύρια οδό και να αποτραπεί η παραμονή/στάθμευση των οχημάτων σε αυτή. Επίσης, θα αναβαθμιστεί η κυκλοφορία των πεζών με πρόβλεψη πεζοδρομίων στις δομημένες περιοχές και διαβάσεις σε όλους τους ισόπεδους κόμβους που αναπτύσσονται σε δομημένες περιοχές.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα