Σε διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο - Ελάχιστη η ελάφρυνση για τα μεσαία εισοδήματα

Αντίθετα κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν χαμηλά ή υψηλά εισοδήματα.
THANASIS ZOVOILIS VIA GETTY IMAGES

Κατατέθηκε προς διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει το πακέτο ελαφρύνσεων που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός. Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φέρνει μειώσεις στο σύνολο των φορολογουμένων, με μεγαλύτερους κερδισμένους όσους έχουν χαμηλά ή υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα, ελάχιστη είναι η φορολογική ελάφρυνση για τα μεσαία εισοδήματα.

Η δημοσιοποίηση του φορολογικού νομοσχεδίου αποκάλυψε και τις νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα ίσες με το 30% του πραγματικού και όχι του τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ όπως αναμενόταν στον κατάλογο των δαπανών που θα δέχεται η εφορία δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ενοικίου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%.Στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

Αλλαγές έρχονται και στο όριο για τις συναλλαγές με μετρητά καθώς πλέον από τα 500 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα μειώνεται στα 300 ευρώ. Πλέον οι συναλλαγές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας.

Αλλαγές υπάρχουν και στην κλίμακα φορολόγησης των φυσικών προσώπων. Από το νέο οικονομικό έτος μισθωτοί, συνταξιούχοι, κατ επάγγελμα αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται με εισαγωγικό συντελεστή 9% από 22% που είναι σήμερα.

Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι:

-22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ,

-28% (αντί 29% που είναι σήμερα) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,

- 36% (αντί 37% που είναι σήμερα) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ,

- 44% (αντί 45% που είναι σήμερα) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ειδικά για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ο φόρος που θα προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται ως εξής:

Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.

Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.

Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.

Έγγαμος με 4 παιδιά και άνω: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο ακόμα προβλέπεται η καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, καθώς και η μείωση στο 95% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος η οποία προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Ειδικά κίνητρα δίνονται με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου ύψους 100.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%, ενώ απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης οι τόκοι των εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Επίσης, προβλέπεται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Για την αναθέρμανση της αγοράς κατοικίας προβλέπεται η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006. Η επιβολή του ΦΠΑ αναστέλλεται υποχρεωτικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 μετά από αίτηση του κατασκευαστή και θα αφορά το σύνολο των αδιάθετων ακινήτων του. Ταυτόχρονα, παγώνει και ο φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων. Ταυτόχρονα εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών με ανώτατο όριο δαπάνης τις 48.000 ευρώ.

Στις αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό είναι και η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας, καθώς και η μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%. Μειωμένος στο 13% από το 24% θα είναι και ο ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών.

Επίσης, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ορίζεται ότι ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά θα φορολογηθούν με βάση τις διατάξεις του έτους που αφορούσε η αμοιβή

Αναφορικά με τη νέα πάγια ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία, οι δόσεις αυξάνονται σε 24 και 48 για οφειλές οι οποίες θα βεβαιωθούν από την 1 Ιανουαρίου 2020.

Οι δόσεις της νέας ρύθμισης προβλέπεται να διαμορφωθούν ως εξής:

(i) σε δύο έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις,

(ii) έως σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα επόμενα εδάφια.

β. ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, κατά τα επόμενα, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και μπόνους για όσους πληρώνουν κανονικά τις δόσεις της ρύθμισης τους. Προβλέπεται ότι οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της νέας ρύθμισης μέχρι την αποπληρωμής της , κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα