Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι επενδύσεις σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη και τι έπεται

Ο σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ και για τα υπόλοιπα, σημαντικά λιμάνια της χώρας.
Eurokinissi

Το ΤΑΙΠΕΔ, λειτουργώντας ως Αρχή Σχεδιασμού, αποτελεί, ουσιαστικά, ένα one stop shop, προκειμένου να συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που πρέπει να συμπράξουν για την έγκριση του Master Plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και τους 10 περιφερειακούς λιμένες που έχει στο χαρτοφυλάκιό του.

Οσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά, το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του σχεδίου ανάπτυξης και διαχείρισης λιμένα (Master Plan), της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του καθορισμού των Όρων Δόμησης και Χρήσεων Γης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πειραιά εκδόθηκε στο τέλος Ιανουαρίου του 2023. H έκδοση του ΠΔ 32/2023 (ΦΕΚ Δ 25.01.2023) είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Master Plan του ΟΛΠ.

Ήδη ο ΟΛΠ βρίσκεται στο επόμενο στάδιο, της εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης που αποτελεί πρόκριμμα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και με την ευκαιρία αυτή τελεί σε στενή συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ ως προς την εκπόνηση των ελαχίστων προδιαγραφών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις κυκλοφοριακές μελέτες όλων των Λιμένων.

To Μaster Plan του ΟΛΠ περιλαμβάνει επενδύσεις συνολικής αξίας περίπου 650 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών είναι τα εξής έργα:

- Η επέκταση του προβλήτα κρουαζιέρας προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ

- Η αναβάθμιση των υποδομών στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ

- Η επέκταση του προβλήτα Ηρακλέους για διακίνηση οχημάτων, με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ

- Η κατασκευή νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

- Η αναβάθμιση των υποδομών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 1, αξίας 14 εκατ. ευρώ

Ως προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε συνεργασία με τον ΟΛΘ προκειμένου εντός του Μαρτίου να ξεκινήσει η αντίστοιχη εγκριτική διαδικασία. Έχοντας πλέον και την εμπειρία από την διαδικασία του ΟΛΠ, το Ταμείο θα συντονίσει την πορεία αδειοδότησης του Master Plan του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Το Master Plan του Λιμένα Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και έλαβε θετική γνώμη από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), η οποία συνεδρίασε στις 15.02.2023.

Περιλαμβάνει υποχρεωτικές επενδύσεις, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, ύψους 180 εκ. ευρώ και επιπλέον επενδύσεις ύψους περί των 120 εκατ. ευρώ, καταρτίζοντας έτσι ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμώμενου ύψους 300 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της περιόδου Παραχώρησης, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6 προβλήτα και προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και μηχανημάτων, εκτιμώμενου ύψους 200 εκατ. ευρώ.

- Έργα αποκατάστασης και αξιοποίησης του Κτηρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού (νυν Επιβατικού Σταθμού) με συνολικό εκτιμώμενο κόστος περίπου 25 εκατ. ευρώ.

- Κατασκευή νέου Logistics Center στη βάση του 6 Προβλήτα, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ

- Αναστήλωση, αποκατάσταση και αξιοποίηση των διατηρητέων κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, κατασκευή νέων και αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιμένα Θεσσαλονίκης για εμπορικές, πολιτιστικές και διοικητικές χρήσεις, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΘ έχει συμπεριλάβει στο masterplan τις προαναφερόμενες επενδύσεις με στόχο να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο λιμένα των Βαλκανίων, ένα λιμάνι που είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα σε διακίνηση συμβατικού/ χύδην φορτίου, ενώ η κίνηση της κρουαζιέρας έχει αυξηθεί ραγδαία το έτος 2022 και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Τώρα, αναφορικά με τα λοιπά λιμάνια, το ΤΑΙΠΕΔ ήδη προχωρά για την έγκριση του masterplan για τα λιμάνια της Ραφήνας και της Πάτρας. Η έγκριση του Master Plan για τα δύο λιμάνια εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης των περιοχών αυτών, σε συνδυασμό με τη διασύνδεσή τους με την Αττική Οδό και το σιδηροδρομικό δίκτυο αντίστοιχα.

Επίσης, την τρέχουσα περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τους λιμένες της Καβάλας και της Ηγουμενίτσας και έπονται οι λιμένες του Ηρακλείου και του Βόλου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ως Αρχή Σχεδιασμού το ΤΑΙΠΕΔ πρόκειται να συνδράμει τους επενδυτές στην υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου τους κατά τα πρότυπα του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

Εξάλλου, για την Καβάλα προχωρά η αξιοποίηση από το Δημόσιο, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας μπορεί να αναθέσει στο ΤΑΙΠΕΔ τον ρόλο της Αρχής Σχεδιασμού και για λιμάνια εκτός του χαρτοφυλακίου του. Ήδη έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ του ρόλου της Αρχής Σχεδιασμού για τα λιμάνια της Χαλκίδας, της Μυτιλήνης και της Κύμης.

Δημοφιλή