Σημαντικό Ερευνητικό Έργο από το E-Learning του ΕΚΠΑ: Προγράμματα και Επαγγέλματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο Μέλλον

Η διεύρυνση των δεξιοτήτων (skills) των εργαζομένων είναι επιβεβλημένη σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική αγορά εργασίας.
.
.
.

Η εργασία στην Ελλάδα, με τις εξελίξεις που φέρνει η επικαιρότητα των τελευταίων χρόνων, έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, καθώς οργανισμοί και επιχειρήσεις μεταβάλλουν τον τρόπο δράσης τους και τον τρόπο διαχείρισης των αναγκών της αγοράς, με στόχο όχι μονάχα την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξή τους. Οι μεταβολές αυτές είναι ακόμη μεγαλύτερες σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Η διεύρυνση των δεξιοτήτων (skills) των εργαζομένων είναι επιβεβλημένη σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου. Απαιτείται ένα ευρύτερο πεδίο γνώσεων για την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επίλυση ζητημάτων, καθώς και την ίδια τη μάθηση.

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα 22 χρόνια λειτουργίας του, έχει αναπτύξει ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Ομ. Καθ. Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτη Πετράκη, η οποία ασχολείται με θέματα ανάπτυξης της παραγωγικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, σύνδεσης της αγοράς εργασίας με την επιμόρφωση, επαγγελματικές δεξιότητες κ.ά. Η ομάδα του τμήματος R&D του E-Learning (έρευνας και ανάπτυξης νέων προγραμμάτων) εντοπίζει εγκαίρως τις ανάγκες της νέας εποχής και της αγοράς εργασίας και διαθέτει τα σχετικά προγράμματα με στόχο να προλαμβάνονται τυχόν skill gaps, αλλά και να υποβοηθούνται οι επερχόμενες μεταβολές της εργασιακής δομής. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το Global Economic Model της Oxford Economics και έχοντας ως βάση τη διάρθρωση της απασχόλησης στη χώρα μας, καθώς και τις σχετικές γνωσιακές απαιτήσεις, γίνεται προβολή της αντίστοιχης εικόνας απασχόλησης στο 2027, ώστε να προσδιοριστεί ένας νέος χάρτης γνώσεων που θα ανταποκρίνεται στη νέα παραγωγική δομή. Η μεθοδολογία, που χρησιμοποιείται, παρέχει μια πρόβλεψη για την εξέλιξη και το επίπεδο της απασχόλησης στη χώρα μας έως το 2027 ανά επάγγελμα (για 124 συνολικά επαγγέλματα) και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (για 64 συνολικά κλάδους). Η συγκεκριμένη ανάλυση αποκαλύπτει αλλαγές στις επαγγελματικές δραστηριότητες, με συνακόλουθες αλλαγές στις απαιτήσεις για το ανθρώπινο κεφάλαιο. Για παράδειγμα, αναμένεται μείωση της σπουδαιότητας της διαχείρισης μηχανημάτων, ενώ θα υπάρξει αύξηση στις δεξιότητες επικοινωνίας, διοίκησης, διαχείρισης ή εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και προσωπικής εξυπηρέτησης.

.
.
.

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω προγράμματα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της μελέτης αυτής και καλύπτουν σημαντικούς πυλώνες (περιβάλλον, πληροφορική-τηλεπικοινωνίες, οικονομία, οργάνωση & διοίκηση οργανισμών, marketing, επιστήμες αγωγής, διαχείριση πολιτιστικού-τουριστικού πλούτου), στους οποίους θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία και κοινωνία τα επόμενα χρόνια, αλλά και προγράμματα δεξιοτήτων, τις οποίες θα πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος επαγγελματίας στην ψηφιακή εποχή.

.
.
.

Πρόσφατοι επιστημονικοί τίτλοι δημοσιεύσεων του Ομ. Καθ. Οικονομικών, Παναγιώτη Πετράκη, και της ομάδας του, που αποδίδουν την εργασία αυτή:

Δημοφιλή