Εκπα

Έκκληση στον Soltan Frédéric via Getty Images