Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης στους πληγέντες από το δυστύχημα στα Τέμπη

Τι προβλέπει για τα πρόσθετα μέτρα στήριξης η τροπολογία στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Ο χώρος όπου φυλάσσονται τα βαγόνια από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.
Ο χώρος όπου φυλάσσονται τα βαγόνια από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.
Eurokinissi

Η κυβέρνηση εισάγει συμπληρωματικά μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τροπολογία στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

- Στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 5039/2023, περί διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων καθώς και στενών συγγενών τους εξαιτίας σιδηροδρομικού δυστύχημα των Τεμπών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προστίθεται δεύτερο εδάφιο:

«Οι ανεξόφλητες την 31η.3.2023 βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων καθώς και των γονέων, των συζύγων ή των συμβίων, των τέκνων και των αδελφών αυτών, διαγράφονται αυτοδικαίως. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται και σε οφειλές προς το Δημόσιο Α) των προσώπων του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την συμμετοχή τους στην διοίκηση ή τη μετοχική ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων, καθώς και Β) νομικών προσώπων στων οποίων τη μετοχική ή εταιρική σύνθεση συμμετέχουν αποκλειστικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου».

- «Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 5039/2023 περί κάλυψης δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών, προστίθεται οι λέξεις «φάρμακα» και «ή πρόσθετη επιβάρυνση» και το άρθρο 62 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 62

Κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματισμών

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) καλύπτει πλήρως τις δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών σε φάρμακα, υλικά και υπηρεσίες σε όλες τις δομές του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασής τους σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή ή πρώτη την πρόσθετη επιβάρυνση αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΥ ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

(Πηγή: ΕΡΤ)

Δημοφιλή