ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/11/2018 12:53 EET | Updated 06/11/2018 13:07 EET

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Ελλάδα εξελίσσεται σε χώρα προορισμού μεταναστών και όχι απλά διέλευσης

ASSOCIATED PRESS

Η Ελλάδα «θα έπρεπε να κάνει επειγόντως βήματα και να υιοθετήσει μακροπρόθεσμες πολιτικές για να βελτιώσει την υποδοχή και ενσωμάτωση των προσφύγων/ μεταναστών, και να αντιστρέψει τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας ως προς την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και μόρφωση» υποστηρίζει η επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, η οποία δημοσιοποίησε το report σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα τον Ιούνιο.

Η επίτροπος προειδοποιεί πως, παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες του ελληνικού λαού και των αρχών για την υποδοχή των μεταναστών, οι συνθήκες παραμένουν πολύ κάτω από τα αποδεκτά στάνταρ, ειδικά στα νησιά. «Οι αρχές πρέπει να ασχοληθούν επειγόντως με το θέμα των κακών συνθηκών υγιεινής, την ψυχολογική πίεση και την αβεβαιότητα που απειλούν την υγεία των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα νησιά. Θα έπρεπε ειδικότερα να επιταχύνουν της μετεγκαταστάσεις στην ενδοχώρα και να βελτιώσουν τις υποδομές υποδοχής μεταναστών και εκεί. Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας θα έπρεπε να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους υποστηρίζοντας την Ελλάδα στις προσπάθειές της να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής» λέει η επίτροπος.

Η επίτροπος Μιγιάτοβιτς επίσης εκφράζει τους προβληματισμούς της για τις κακές συνθήκες στέγασης και την έλλειψη κοινωνικής στήριξης που βιώνουν τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα, ενώ ανησυχεί επίσης για αυτό που χαρακτηρίζεται ως «στέρηση ελευθερίας» σε αυτούς που κρατούνται υπό καθεστώς «προστατευτικής κράτησης».

 

 

«Οι ελληνικές αρχές θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με περισσότερη αποφασιστικότητα και να σταματήσουν ειδικότερα την κράτηση ασυνόδευτων παιδιών- προσφύγων/ μεταναστών. Τα παιδιά αυτά θα έπρεπε επίσης να έχουν πρόσβαση σε μόρφωση, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες ενσωμάτωσής τους».

Σημειώνοντας πως η Ελλάδα εξελίσσεται σε χώρα- προορισμό και δεν παραμένει απλά μια χώρα διέλευσης, η επίτροπος Μιγιάτοβιτς υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στην ενσωμάτωση, μέσω μιας εκτενούς και μακροπρόθεσμης πολιτικής, με έμφαση στις επανενώσεις οικογενειών, τη μακροπρόθεσμη διαμονή, την απόκτηση υπηκοότητας, τη μόρφωση, τη μάχη κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων κ.α.

«Επίσης προβληματίζομαι για τις αρνητικές επιπτώσεις των πολλών πακέτων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Ελλάδας» προσθέτει η επίτροπος, σημειώνοντας πως οι ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό και τα προβλήματα στο ελληνικό σύστημα υγείας, σε συνδυασμό με τις περικοπές στους μισθούς των ασθενών και τις συντάξεις, έχουν δυσκολέψει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. «Προτρέπω τις αρχές να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, απομάκρυνση εμποδίων στην παροχή περίθαλψης σε όλους, και να υποστηρίξουν τον τομέα της ψυχικής υγεία και τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες. Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι περικοπές έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των μαθητών, των εργασιακών συνθηκών των δασκάλων και του σχολικού εξοπλισμού» τόνισε σχετικά.