Σύνδεση POS-Ταμειακές: Ανοίγει η ειδική πλατφόρμα των ραντεβού με τεχνικό

Πώς εξασφαλίζεται παράταση ενός μήνα.
andresr via Getty Images

Με δήλωση του ραντεβού που έχουν κλείσει με τον τεχνικό για τον επόμενο μήνα, στην ειδική πλατφόρμα που πρόκειται να λειτουργήσει την Παρασκευή, 15 Μαρτίου, θα «κλειδώσουν» οι επαγγελματίες την παράταση της προθεσμίας έως τις 30 Απριλίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Στις 15 Μαρτίου, στη διαδικτυακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ανοίξει μια νέα πλατφόρμα στην οποία οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό εντός Μαρτίου, θα κληθούν να δηλώσουν ότι το ραντεβού αυτό κλείστηκε για τον Απρίλιο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κατοχυρώσουν ουσιαστικά την παράταση της προθεσμίας διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS έως το τέλος Απριλίου, απομακρύνοντας τον κίνδυνο των προστίμων των 10.000 -20.000 ευρώ.

Το ίδιο χρονικό παράθυρο κερδίζουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα δηλώσουν στο Μητρώο POS της ΑΑΔΕ πως πρόκειται να αντικαταστήσουν την παλιά τους ταμειακή με σύστημα All in one (μια συσκευή η οποία λειτουργεί και ως ταμειακή και ως POS).

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 19 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» μέσω του οποίου καλύπτεται μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS καθώς και μια σειρά επιπλέον ψηφιακών αναγκών μιας επιχείρησης.

Η λήψη επιταγής (Voucher) χρηματοδότησης καλύπτει και όσους έχουν ήδη αγοράσει POS ή έχουν ήδη κάνει τη δαπάνη διασύνδεσης, με το κουπόνι να λειτουργεί ως πιστωτικό μελλοντικών χρεώσεων από τον πάροχο ή σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με τον πάροχο) να οδηγεί σε ισόποση επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

- Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS.

- Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.

- Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

- Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.

- Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Προθεσμίες και πρόστιμα

Μετά την παράταση για 1+1 μήνα που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για τη διασύνδεση των συσκευών, οι νέες ημερομηνίες είναι οι εξής:

Έως την 31η Μαρτίου 2024 οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Η προθεσμία όμως μπορεί να επεκταθεί για έναν ακόμα μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

- για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν στην ειδική πλατφόρμα .

- για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

Σε περίπτωση μη διασύνδεσης του POS με την ταμειακή μηχανή εντός των δεσμευτικών προθεσμιών, οι υπόχρεοι αντιμετωπίζουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ, εφόσον είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Δημοφιλή