ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Συνεργασία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το London Stock Exchange Group

Η συνεργασία θα επιτρέψει σε 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη του προσωπικού την πρόσβαση σε δεδομένα και ζωντανή ροή μέσω λογισμικού που εγκαθίσταται σε ειδικές εγκαταστάσεις στο Πανεπιστήμιο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συνεργασία με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την ανάπτυξη του London Stock Exchange Workspace for Students στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η συνεργασία θα επιτρέψει σε έως και 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και ζωντανή ροή (live-streaming) μέσω λογισμικού που εγκαθίσταται σε ειδικές εγκαταστάσεις στο Πανεπιστήμιο.

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ανάλυση Δεδομένων στον Λογιστικό και Χρηματοοικονομικό Κλάδο (MSc Data Analytics in Accounting and Finance), καθώς και οι διδακτορικοί φοιτητές σε συναφείς τομείς, θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την καθημερινή λειτουργία επαγγελματιών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου μέσω της εικονικής αίθουσας συναλλαγών και να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές και άλλες αναφορές που υποβάλλονται από δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και άλλες πρωτοβουλίες του London Stock Exchange Group.

Η Σχολή υποστηρίζει ότι χωρίς μια σταθερή βάση στην ανάλυση δεδομένων και την κατανόηση των μηχανισμών της καθημερινής λειτουργίας των διεθνών αγορών οι επαγγελματίες του κλάδου διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν πίσω σε ένα περιβάλλον όπου δεσπόζει η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και η πρακτική εμπειρία.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ανάλυση Δεδομένων στον Λογιστικό και Χρηματοοικονομικό Κλάδο εξοπλίζει τους φοιτητές με βασικές δεξιότητες ενώ τους παρέχει επίσης και μια θέση στην αγορά εργασίας με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόσθετο επίπεδο τεχνογνωσίας που προσφέρει αυτή η νέα συνεργασία θα τους επιτρέψει να ανασύρουν κρυμμένες γνώσεις από οικονομικά δεδομένα, να προβλέψουν τάσεις και να τελειοποιήσουν στρατηγικές για τα πεδία έρευνας και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Καθώς οι εργοδότες αναζητούν όλο και περισσότερο εμπειρογνώμονες που μπορούν να μεταφράσουν τα ακατέργαστα δεδομένα σε αξιόπιστες πληροφορίες, η επιδεξιότητα στην ανάλυση δεδομένων γίνεται καθοριστικός παράγοντας για την προαγωγή της καριέρας και τη διατήρηση της συνάφειας σε αυτούς τους κλάδους.

Δημοφιλή