ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12/03/2020 19:59 EET

Συγχωνεύει πτήσεις η AEGEAN

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images

Η μείωση της επιβατικής κίνησης αλλά και οι διάφοροι περιορισμοί που ισχύουν στις αεροπορικές συνδέσεις, επιφέρουν επιπλέον αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα της AEGEAN.

Η εταιρεία, προβαίνει, λοιπόν, σε σχετικές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα δρομολογίων για την περίοδο έως και 8 Απριλίου 2020.

Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν δρομολόγια, τόσο στο δίκτυο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού και θα έχουν κυρίως τη μορφή συγχωνεύσεων πτήσεων. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία συνιστά να ελέγχετε την κατάσταση της πτήσης σας εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία, σε περίπτωση που εφαρμοστούν εκτάκτως πιθανοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί ή ακυρώσεις πτήσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αναπροσαρμογές του πτητικού
προγράμματος, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα.

Επίσης, παρακαλείσθε να επιβεβαιώνετε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε
δηλώσει, τόσο στην πλατφόρμα My AEGEAN, όσο και κατά την έκδοση του
εισιτηρίου σας, είναι σωστά ώστε να ενημερωθείτε άμεσα από την AEGEAN, σε
περίπτωση που η πτήση σας τροποποιείται.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της διάδοσης του COVID-19, η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περαιτέρω βήματα, που ενδέχεται να απαιτηθούν, καθώς η υγεία και η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.