Πτυχίο και μάστερ στην Αρχιτεκτονμαζί

Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός και πάρε πτυχίο και μάστερ μαζί

Η Αρχιτεκτονική είναι παντού: στο σπίτι σου, στους δρόμους, στις πλατείες, στα παγκάκια της γειτονιάς σου. Ορίζει το δομημένο περιβάλλον στο οποίο ζεις.
.
.
Frederick University

Στο Πανεπιστήμιο Frederick, ένα από τα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστήμια της Κύπρου, επιδίωξη είναι με το πέρας των σπουδών σου να παράγεις έργο που θα προστατεύει το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά, θα αντιμετωπίζει τους σεισμικούς κινδύνους και θα εξασφαλίζει στα κτήρια υψηλό βιοκλιματικό επίπεδο. Θα αποκτήσεις όλα τα εργαλεία που θα χρειαστείς για να σχεδιάσεις τον χώρο που μας περιβάλλει και να δομήσεις το κοινό μας μέλλον, με γνώση και ευαισθησία. Πιο κάτω σου δίνουμε 9+1 λόγους για τους οποίους αξίζει να επιλέξεις να σπουδάσεις Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick.

.
.
Frederick University

1.Για να έχεις πτυχίο και μάστερ μαζί

Γιατί πρόκειται για πενταετές Δίπλωμα - Integrated Master που οδηγεί σε ενοποιημένο τίτλο σπουδών Πτυχίου και Master Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Το πρόγραμμα προσφέρεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick, τη μοναδική Πολυτεχνική Σχολή σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, και έχει την ίδια δομή με το αντίστοιχο πρόγραμμα των Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας.

2.Για να αποκτήσεις άμεσα επαγγελματικά δικαιώματα

Το πρόγραμμα οδηγεί σε απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TΕΕ), τον θεσμοθετημένο επαγγελματικό οργανισμό των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο του Επιμελητηρίου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασκούν το επάγγελμά τους.

Frederick University

3.Για να είσαι στους εκλεκτούς της Ευρώπης

Το Δίπλωμα - Integrated Master Αρχιτέκτονα Μηχανικού προσφέρεται σε πολύ λίγα Πανεπιστήμια της Ευρώπης τα οποία έχουν αποδείξει την επιστημονική κατάρτιση και την καλλιτεχνική εκπαίδευση στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick ανήκει σε αυτή την επίλεκτη ομάδα, αφού δίνει έμφαση στην εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική πρακτική, την αισθητική αλλά και τη συνέργεια του αρχιτέκτονα με τη μηχανική και την τεχνολογία. Το πρόγραμμα είναι, επίσης, αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το άρθρο 21(7) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/EC για τις απαιτούμενες δεξιότητες των αρχιτεκτόνων. Έτσι οι απόφοιτοι/ες μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

4.Για το κορυφαίο ακαδημαϊκό προσωπικό

Οι διδάσκοντες/ουσες είναι διακεκριμένοι/ες αρχιτέκτονες - ακαδημαϊκοί με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, που προέρχονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και άλλα επίλεκτα Πανεπιστήμια, όπως ο Καθ. Παναγιώτης Τουλιάτος.

Frederick University

5. Για τη φοιτητοκεντρική προσέγγιση

Οι φοιτητές/τριες, καθόλη τη διάρκεια των σπουδών, έχουν άμεση επικοινωνία με τους/τις καθηγητές/τριες και συνεχή στήριξη. Στο Πανεπιστήμιο Frederick επιδιώκεται η αναλογία φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα να είναι χαμηλή, κάτι το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για την ποιότητα της εκπαίδευσης όσο και για τη φοιτητική εμπειρία. Σε ένα τμήμα με μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, η δυναμική που αναπτύσσεται είναι πολύ πιο οικεία. Μικρά τμήματα σημαίνει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στους/στις φοιτητές/τριες, αλλά και μεταξύ των φοιτητών/τριών με τους/τις διδάσκοντες/ουσες. Οι φοιτητές/τριες έχουν στενή επαφή με το διδακτικό προσωπικό και νιώθουν άνετα να εκφραστούν και να επιλύσουν απορίες τους.

.
.
Frederick University

6.Γιατί οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος έχουν μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές

Διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ακολουθήσουν επιτυχημένη καριέρα σε αρχιτεκτονικά ή άλλα ιδιωτικά γραφεία μελετών, στον δημόσιο τομέα, αλλά και ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το 80% των αποφοίτων του Τμήματος απασχολείται σε αρχιτεκτονικά γραφεία, ενώ ποσοστό 15% έχουν διευθυντικές ή συνεταιρικές θέσεις σε γραφεία μελετών, ή εργοδοτούνται σε δημόσιους οργανισμούς και σε συναφείς με την αρχιτεκτονική κλάδους.

7.Για τη δικτύωση σου σε όλη την ΕΕ

Η συνεργασία με φορείς της έρευνας και του πολιτισμού και με δημόσιους οργανισμούς σε Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που θα αποκτήσεις. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, μπορείς να εργαστείς σε έργα τα οποία θα δεις να υλοποιούνται.

8.Για να είσαι ασπίδα προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Θα μπορείς να ταξιδέψεις σε ολόκληρη την Κύπρο και την Ελλάδα και να συμμετάσχεις στην αποτύπωση και τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και στη μελέτη για την αποκατάσταση κτηρίων και μνημείων με ιστορία εκατοντάδων χρόνων. Έτσι θα εξοικειωθείς με την Ιστορία, την Παράδοση, τα Δομικά Υλικά, την Παθολογία των Κατασκευών και τις Τρωτότητές τους.

9.Για να δημιουργήσεις έργα που θα μείνουν!

Από τη φοίτησή σου ακόμη, θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς σε πραγματικά έργα. Οι φοιτητές και φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick έχουν σχεδιάσει και κατασκευάσει αστική επίπλωση σε δημόσιους χώρους, αλλά και σκηνικά και κατασκευές για πολιτιστικές διοργανώσεις.

.
.
Frederick University

10.Για να διαμορφώσεις μια ολιστική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική

Η «εντοπιότητα» στην Αρχιτεκτονική σημαίνει τη σύνδεσή της με τον τόπο, τα υλικά του, το κλίμα του και την τοπική οικονομική πραγματικότητα. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick διαμορφώνει αρχιτέκτονες μηχανικούς με ευαισθησία και προσήλωση στην αειφορία και την αστική ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τον πολιτισμό μιας χώρας.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick έχει καθιερωθεί στην Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρει και το διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο που διεξάγεται από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Με ένα επιτελείο διακεκριμένων και έμπειρων αρχιτεκτόνων - ακαδημαϊκών, με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, ερευνητικές συνεργασίες με διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, και πολυβραβευμένους/ες απόφοιτους/ες και φοιτητές/τριες, εγγυάται ποιοτική εκπαίδευση και παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία στους/στις φοιτητές/τριές του. Το Τμήμα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία, με σύγχρονα εργαστήρια και πλήρως εξοπλισμένες ερευνητικές υποδομές.

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, με ιστορία πέραν των 55 χρόνων, και χαίρει αναγνώρισης για την αφοσίωσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία, την παροχή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών και τη συμμετοχή του σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου, η μοναδική Πολυτεχνική Σχολή σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, έχει μακρά ιστορία και παράδοση στον χώρο της Μηχανικής και έχει καθιερωθεί για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία και έρευνα που προσφέρει. Αποτελεί την παλαιότερη ακαδημαϊκή κοινότητα στον τομέα της εκπαίδευσης μηχανικών στην Κύπρο, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της μηχανικής.

Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Το Πανεπιστήμιο Frederick διατηρεί μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα με γραφείο διασύνδεσης στο κέντρο της Αθήνας (Πανεπιστημίου 57, Στοά Μάντακα), στελεχωμένο από εξειδικευμένους λειτουργούς για παροχή ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο έχει αναδειχθεί σε ιδανική επιλογή για φοιτητές/τριες από την Ελλάδα καθώς προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση, αναγνωρισμένα πτυχία και προσιτά δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και διευθέτηση προσωπικής συνάντησης μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 3311288 ή να στείλετε email στο adminfo@frederick.ac.cy.

Δημοφιλή