Στις 20 Μαΐου η 13η σύνταξη - Ποιοι την δικαιούνται, πώς υπολογίζεται

Τα 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι.
Peter Dazeley via Getty Images

Στις 20 Μαϊου αναμένεται να καταβληθεί στους λογαριασμούς των περίπου 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων η 13η σύνταξη την οποία εξήγγειλε προ ημερών ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία για τη καταβολή στις 20 Μαϊου, όπως αποκάλυψε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος.

Το δημοσιονομικό κόστος θα ξεπεράσει για φέτος τα 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τα επόμενα χρόνια ο νόμος θα δίνει το περιθώριο στον υπουργό Εργασίας να αυξάνει το τελικό κόστος εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Η σύνταξη θα καταβάλλεται κάθε χρόνο την εποχή του Πάσχα, ενώ το τελικό ποσό θα υπολογίζεται με βάση το μικτό ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Ο υπολογισμός της νέας μορφής που θα έχει η 13η σύνταξη θα γίνεται με βάση 10 συνισταμένες.

1.Η 13η σύνταξη υπολογίζεται µε βάση τη µεικτή κύρια ή το συνολικό άθροισμα των μικτών κύριων συντάξεων εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει πέραν της μίας κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.

2.Στον υπολογισμό της 13ης σύνταξης δεν υπολογίζεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.

3.Ο υπολογισμός της 13ης σύνταξης θα γίνει με το άθροισμα του καταβαλλόµενου ποσού προ φόρου και κρατήσεων, που εισπράττει ο συνταξιούχος από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη και προσωπική διαφορά.

4.Τη 13η σύνταξη δικαιούνται και όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Η εκκαθάριση θα γίνει μετά την απόδοση της κύριας σύνταξης.

5.Η φετινή 13η σύνταξη θα υπολογιστεί µε βάση τη σύνταξη Μαΐου και αναμένεται να καταβληθεί στις 20 Μαϊου.

6.Και στην 13η σύνταξη θα υπάρχουν οι αντίστοιχες κρατήσεις που γίνονται στο ποσό της κύριας σύνταξης. ∆εν θα υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις (π.χ. υπέρ ΑΚΑΓΕ).

7.Οι συνταξιούχοι µε κύρια σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων έως 500 ευρώ θα λάβουν το 100% της σύνταξής τους, δηλαδή θα λάβουν µία πλήρη κύρια σύνταξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 800.000 συνταξιούχοι.

8.Οι συνταξιούχοι µε κύρια σύνταξη από 501 έως 600 ευρώ θα λάβουν το 70% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 350.000 συνταξιούχοι.

9.Οι συνταξιούχοι µε μεικτή κύρια σύνταξη από 601 έως 1.000 ευρώ θα λάβουν το 50% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 600.000 συνταξιούχοι.

10.Οι συνταξιούχοι µε μεικτή κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ θα λάβουν το 30% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 770.000 συνταξιούχοι.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα