Υπολογισμός

«Μην ψηφίσετε το Ασφαλιστικό». Ανοικτή επιστολή προς τους βουλευτές