Θυρίδες και δάνεια στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών

Για διασταυρώσεις αλλά και για ένα πλήρες φορολογικό προφίλ.
sdbower via Getty Images

Τις τραπεζικές θυρίδες που έχουν στην κατοχή τους οι φορολογούμενοι άλλα και τα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν πάρει βάζει, στο μικροσκόπιο του ο φοροελεγκτικός μηχανισμός προκειμένου με τις διασταυρώσεις να δημιουργήσει πλήρες προφίλ για τον καθένα.

Προκειμένου ο ελεγκτικός μηχανισμός να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεση του ώστε να μπορεί να δημιουργεί το εισοδηματικό, αλλά και περιουσιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου έχει ζητηθεί από τις τράπεζες να παρέχουν στις αρχές όλα τα στοιχεία των τραπεζικών προϊόντων που έχουν οι φορολογούμενοι.

Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα δάνεια, τις τραπεζικές συναλλαγές, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις καταθέσεις οι φορολογικές αρχές βάζουν στο στόχαστρο και τις θυρίδες των φορολογούμενων. Σε πρώτη φάση οι αρχές θέλουν να ενημερωθούν για το ποιοι είναι οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους θυρίδες και όχι ποιο είναι το περιεχόμενο της κάθε θυρίδας, καθώς αυτό χρειάζεται άλλη διαδικασία.

Ωστόσο, ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν θα αρκεστεί μόνο στα στοιχεία κατοχής αλλά θα ζητήσει και στοιχεία για τη χρήση τους. Δηλαδή, οι ελεγκτές θα ζητήσουν στοιχεία για τη συχνότητα που οι φορολογούμενοι επισκέπτονται τις θυρίδες τους, αλλά και το χρόνο που παραμένουν στο χώρο.

Με τη διασταύρωση όλων αυτών των στοιχείων οι ελεγκτές θα σχηματίσουν το προφίλ των φορολογούμενων προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα που είναι το αίτημα στους εισαγγελείς προκειμένου να ανοίξουν τις θυρίδες. Παρόλα αυτά το νομικό πλαίσιο για το άνοιγμα μιας θυρίδας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, με αποτέλεσμα οι θυρίδες να παραμένουν στο «απυρόβλητο».

Σε αυτό το πλαίσιο οι ελεγκτικές αρχές επιθυμούν να απλοποιήσουν το νομικό πλαίσιο προκειμένου να είναι ευκολότερη η πρόσβαση στις θυρίδες των φορολογούμενων για τους οποίους έχουν προκύψει ενδείξεις φοροδιαφυγής από τις διασταυρώσεις.

Άλλωστε, με υπουργική απόφαση έχει οριστεί ότι το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα, το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους οικονομικούς εισαγγελείς και τους εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογούμενων, αλλά και για:

◼ τα κινητά περιουσιακά στοιχεία και τα ρευστά διαθέσιμα που έχουν ασφαλίσει σε θυρίδες τραπεζών,

◼ τις πάσης φύσεως συναλλαγές τους μέσω πλαστικού χρήματος και

◼ τις λήψεις και αποπληρωμές πάσης φύσεως δανείων.

Δημοφιλή