Θεσμικός Υποστηρικτής του «Elevate Greece» το ΞΕΕ

Θα προσφέρει χρηματικά βραβεία για νεοφυείς επιχειρήσεις στην τουρισμό, και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τουρισμού.
Elevate Greece/gov.gr

Μια ακόμα ισχυρή συνεργασία ξεκίνησε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο αναλαμβάνει Θεσμικός Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κυβέρνησης «Elevate Greece».

Ουσιαστικά, το ΞΕΕ έχοντας αναπτύξει τον CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, τον πρώτο επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων στο χώρο του τουρισμού, προχωρά ένα βήμα παραπάνω με αυτό το Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο υπέγραψαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρίστος Δήμας και ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός.

Η πρωτοβουλία «Elevate Greece» έχει στόχο την χαρτογράφηση των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών – Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συμφωνητικού Συνεργασίας, το ΞΕΕ, ως Θεσμικός Υποστηρικτής, του «Elevate Greece», συμμετέχει στα «Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας», προσφέροντας ειδικά χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας 25.000 ευρώ για Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Κατηγορία Τουρισμός / Φιλοξενία, τα οποίο θα εστιάζουν σε δύο θεματικές, στις Εξαγωγές/Διεθνή Ανάπτυξη & Διασύνδεση και στο Sustainability/Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό.

Επίσης, το ΞΕΕ θα συμμετέχει σε ειδικές επιτροπές – συμβούλια του «Elevate Greece» με συμβουλευτικό χαρακτήρα σε θέματα τουρισμού, και θα συμμετέχει με εισηγητές / ομιλητές σε ετήσιες τοπικές ή διεθνείς εκδηλώσεις, θεματικά εργαστήρια/σεμινάρια ή/και συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) νικητριών εταιριών κατόπιν καταγραφής αναγκών προγραμμάτων του Elevate Greece και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΓΓΕΚ.

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα υποστηρίζουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο, τις οποίες θα υποδεικνύει η ΓΓΕΚ προς το ΞΕΕ ή σε επιχειρήσεις που θα επιθυμεί το ΞΕΕ να παράσχει τις υπηρεσίες του κατόπιν εγκρίσεως από τη ΓΓΕΚ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρίστος Δήμας (αριστερά) με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρο Βασιλικό.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρίστος Δήμας (αριστερά) με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρο Βασιλικό.
Ξενοδοχειακό Επιμελητηρίο Ελλάδας

Πάντως, το ΞΕΕ διατηρεί σε ισχύ το πρόγραμμα της δράσης του επιταχυντή CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, η λειτουργία του οποίου θα συνεχίζεται ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία με το Elevate Greece.

«Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην υποστήριξη, καθοδήγηση, και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων σε έναν πολύ ανταγωνιστικό κλάδο, όπως είναι αυτός του τουρισμού, που έχει πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία».

«Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο με το δίκτυο επιχειρήσεων, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει αλλά και την τεχνογνωσία του σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αναμένεται να προσφέρει σημαντικά κίνητρα, παροχές και υπηρεσίες στις startup του Elevate Greece που συγκαταλέγονται στην κατηγορία Τουρισμός – Υπηρεσίες Φιλοξενίας», επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός τόνισε ότι: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει στρατηγική σημασία για το ξενοδοχείο της επόμενης μέρας. Αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί μέσα από τον CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, τον μοναδικό επιταχυντή που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις τεχνολογικές startup τουρισμού στην Ελλάδα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά».

«Ο ξενοδοχειακός κλάδος – όπως οφείλει κάθε ηγέτης στις μέρες μας – δείχνει το δρόμο που οδηγεί στην καινοτομία, στη δημιουργικότητα, στην ευφυή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στην οικονομία της γνώσης και του ταλέντου, με οφέλη για όλους και κυρίως για τη νέα γενιά.»