Τις 424.031 έφθασαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

Άνω του αναμενόμενου οι αιτήσεις - θα ξεπεράσουν τις 100.000 αυτές που θα «κοπούν».
ASSOCIATED PRESS

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο είχε πάρει παράταση, έως το προηγούμενο Σάββατο 11 Ιουλίου.

Τελικά, κατατέθηκαν 424.031 και μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας
Αποκλειομένων στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourism4all.gov.gr.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και
απορρίφθηκε, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ηλεκτρονική ένσταση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

Μετά από εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων—Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

Το Τελικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων, για τους οποίους θα εκδοθεί e-
voucher, θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το
οριστικό Μητρώο.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα, κόστους 30 εκατ. ευρώ, θα αφορά περίπου
300.000 δικαιούχους με 1 εκατ. διανυκτερεύσεις.