ΤΟ BLOG
22/06/2020 15:36 EEST | Updated 22/06/2020 15:36 EEST

Το ανθρώπινο δυναμικό στον 21ο αιώνα

Το ανθρώπινο κεφάλαιο, αν και είναι η πιο σημαντική μορφή κεφαλαίου, παραμένει ένας τομέας αρκετά δύσκολος να συνδεθεί άμεσα, ως επένδυση, με το αποτέλεσμα.

fizkes via Getty Images

Είναι γνωστό στην αγορά και στη ζωή εν γένει, ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά στους οργανισμούς, στο επιχειρείν, στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Και, ενώ, δε θα βρείτε κανέναν που να διαφωνεί με αυτή τη διαπίστωση, το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ένας συγκεχυμένος κλάδος και στην πλειονότητα των περιπτώσεων με ελλιπή χρηματοδότηση.

Ο λόγος, βέβαια, δεν είναι άλλος από το ότι δεν υπάρχει ευθεία σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών που υπάρχουν στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Όπως, συχνά λέγεται, βελτιώνεται μόνο ότι έχει εφαρμογή και είναι μετρήσιμο.

Η ανάπτυξη προϊόντων, οι πωλήσεις, οι καμπάνιες, το μάνατζμεντ και η διοίκηση εν πολλοίς είναι μετρήσιμα σε διαφορετικούς χρόνους και πλαίσια. Ωστόσο, το ανθρώπινο κεφάλαιο, αν και είναι η πιο σημαντική μορφή κεφαλαίου, παραμένει ένας τομέας αρκετά δύσκολος να συνδεθεί άμεσα, ως επένδυση, με το αποτέλεσμα.

Ο ανερχόμενος κλάδος των People Analytics είναι πολλά υποσχόμενος όσο αφορά τη δημιουργία πλαισίου με σωστά μέτρα και σταθμά για την αξιοποίηση του ταλέντου και της δημιουργικότητας. Μάλιστα, οι οργανισμοί που επιτυγχάνουν να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εκπαιδεύουν το στελεχιακό τους δυναμικό, κατά κανόνα, ηγούνται στον επιχειρηματικό στίβο, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Huffpost GR
.

Η επιστήμη ανάλυσης δεδομένων, γνωστή και ως Data Science, αλλάζει τα δεδομένα σε κάθε δραστηριότητα, από την επικοινωνία και τις συναλλαγές, έως την εκπαίδευση, τη διοίκηση, την τέχνη, την επιστήμη, το επιχειρείν και το μάνατζμεντ. Ενώ, τα analytics, είναι δεδομένα τα οποία δημιουργούν δείκτες για διαχείριση, πρόβλεψη, αξιολόγηση και ούτω καθεξής.

Με τη χρήση, λοιπόν, αυτών των εργαλείων, κλάδοι όπως talent management και team development αποκτούν νέα σημασία και περιεχόμενο. Ενώ, και το talent profiling αποκτά νέα διάσταση μέσα από τα metrics των people analytics. Ποιος είναι ο κλάδος, η δραστηριότητα στην οποία θα μπορούσε να αναπτύξει το δυναμικό του ένας υποψήφιος ; Ποια ομάδα είναι εκείνη που θα φέρει σε πέρας απαιτητικά project ; Πώς, εν τέλει, η ανάπτυξη του δυναμικού μιας ομάδας ή ενός ατόμου μεταφράζεται σε αποτέλεσμα ; Όλα τα ερωτήματα σε human resources βρίσκουν, πλέον, απαντήσεις μέσα από τα People Analytics.

 

Huffpost GR
.