-

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενταχθηκε στο «Δίκτυο Ουτρέχτης»

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος μάς μίλησε για την ιδιαίτερη σημασία αυτής της εξέλιξης.
SILVIO_AUGUSTO_RUSMIGO

Σχεδόν δύο χρόνια διήρκεσε η θεσμική εξέταση αλλά και η διαδικτυακή ψηφοφορία και τελικά, πριν λίγες εβδομάδες, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος του Δικτύου Ουτρέχτης (Utrecht Network). Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία δίκτυα παγκοσμίως, σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή συνεργασία αλλά και επιρροή στον χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «σημαντικό επίτευγμα στην ιστορία του Πανεπιστημίου, καθώς το Δίκτυο Ουτρέχτης υπήρξε ανέκαθεν σημείο αναφοράς της ακαδημαϊκής αριστείας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως».

Huffpost GR

Εμείς μιλήσαμε μαζί του για αυτή τη σημαντική αναγνώριση η οποία αποτελεί μία ακόμα έναν ισχυρό λόγο να επιλέξει κανείς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις σπουδές του.

Τι είναι το Δίκτυο Ουτρέχτης και ποια πανεπιστήμια συμμετέχουν σ’αυτό;

Το Δίκτυο αποτελεί ένα εκ των πιο ισχυρών ακαδημαϊκών θεσμών εντός και εκτός Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχουν – με στόχο τη συνεργασία στο πλαίσιο μιας ολιστικού τύπου διεθνοποίησης – 31 από τα πιο ιστορικά και κορυφαία πανεπιστήμια από 26 χώρες της ηπείρου. Εξ αυτών, έξι πανεπιστήμια κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ έντεκα καταγράφουν ιστορία από τέσσερις μέχρι και εννέα αιώνες. Ενδεικτικά, ορισμένα κορυφαία πανεπιστήμια που συμπεριλαμβάνονται είναι αυτά της Bologna, Strasbourg, Coibra, Leipzig, Basel, Helsinki, Valencia, Utrecht, Lund, Aarhus από χώρες με σημαντική πανεπιστημιακή παράδοση.

Από αυτά τα 31, πόσα βρίσκονται στην Ελλάδα και την Κύπρο;

Η ένταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ακαδημαϊκό ελληνισμό, καθότι μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι τα μόνα δύο πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται σε αυτό το σημαντικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, η ένταξη υποδεικνύει και αποδεικνύει αφενός την αξιοπιστία και αφετέρου την εμπιστοσύνη που τρέφει η διεθνής πανεπιστημιακή κοινότητα προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πώς αλλάζει τα δεδομένα η ένταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δίκτυο Ουτρέχτης;

Καθώς κάθε καινοτομικός επανασχεδιασμός και στρατηγικός εκσυγχρονισμός του πανεπιστημιακού μας οικοσυστήματος στηρίζεται πλέον στο πολύπτυχο της διεθνοποίησης, η ένταξή μας στο Δίκτυο Ουτρέχτης δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία τόσο για την κοινότητα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και για τους φοιτητές μας, σε όλα τα επίπεδα και πεδία της δράσης μας.

Αλλάζει, επομένως, και η αξία των σπουδών;

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εισέρχεται σε μια νέα εποχή της εκπαιδευτικής του ιστορίας. Η ενεργή συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους ενδυναμώνει τη διεθνή απήχηση και αναγνωρισιμότητα του πανεπιστημίου του. Η διεθνοποίηση της διδασκαλίας και της έρευνας – και η ενεργός συμμετοχή μας - επιφέρει εξαιρετικά μαθησιακά αποτελέσματα και εμπειρίες καθώς και διαπολιτισµικές ικανότητες αλλά και δεξιότητες στους φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, που είναι απαραίτητες βάσεις στη λεγόμενη αγορά εργασίας του 21 αιώνα.

Τι σημαίνει αυτό, πρακτικά για τις σπουδές και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται εντός του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κυπρου;

Την εποχή της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης το ζήτημα της καινοτομίας και της διεθνοποίησης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατέχει υψηλή θέση στη στρατηγική των ιδρυμάτων. Ειδικότερα, οι καινοτομικές προσεγγίσεις της διεθνοποίησης των διαδικασιών της διδασκαλίας, της έρευνας και γενικά οι ολιστικές κατευθύνσεις παιδαγωγικής αριστείας, αποτελούν πλέον κεντρικό πυλώνα λειτουργίας των πανεπιστημίων.

Συν τοις άλλοις, η διεθνοποίηση αποτελεί συνάρτηση και παράγωγο της παγκοσμιοποίησης των σύγχρονων κοινωνιών και οικονομιών. Παράλληλα, οι εντεινόμενες και εκτεινόμενες πτυχές της διεθνοποίησης οδηγούν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε κινητικότητα ιδεών, φοιτητών και ακαδημαϊκών μέσω διευρυμένων δυνατότητων συνεργασιών σε προγράμματα σπουδών και έρευνα αλλά και σε παγκόσμια διάδοση της γνώσης.

Επιπλέον, τα 31 πανεπιστήμια του Δικτύου υποστηρίζουν και ενεργοποιούν
όχι μόνο την κινητικότητα των φοιτητών, του διδακτικού και διοικητικού
προσωπικού, αλλά και τη στενή συνεργασία των μελών του με στόχο συμμετοχή
σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των
αναδυόμενων παγκόσμιων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών
προκλήσεων. Επιπρόσθετα, το Δίκτυο παρέχει προγράμματα υποτροφιών στο
πλαίσιο του «Young Researcher’s Grant» στα μέλη του σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος
της έρευνας για την διπλωματική-μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή σε
κάποιο από τα πανεπιστήμια του Δικτύου.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο Ουτρέχτης σημαίνει πως θα γίνουν και δομικές αλλαγές;

Για το Δίκτυο Ουτρέχτης η διεθνοποίηση δεν αποτελεί μια απλή επέκταση των πανεπιστημίων εκτός των εθνικών συνόρων. Η διεθνοποίηση, για τα μέλη του, είναι μια διαδικασία δομικού και συστηματικού µετασχηµατισµού τους, ώστε να καταστούν διεθνοποιημένα σε κάθε τους διάσταση και σε όλα τα επίπεδα, διευρύνοντας έτσι την αποστολή, το όραμα και τις αξίες τους.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέγγισε το Δίκτυο για να διαβουλευτεί σχετικά με το μέλλον του προγράμματος «Erasmus+», καθώς και για τη νέα πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», καθιστώντας το βασικό σύμμαχο στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα αυτή την περίοδο που έχει αρχίσει ένας ευρωπαϊκός διάλογος για το Πανεπιστήμιο του 21 αιώνα, το Δίκτυο Ουτρέχτης καλείται να προσφέρει τις διευρυμένες εμπειρίες του ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή και διάχυση της γνώσης, η καινοτομία, η κουλτούρα του πολίτη του κόσμου, και η δημοκρατία της γνώσης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μέλος είναι συνοδοιπόρος σε αυτό το Ευρωπαϊκό όραμα για το Πανεπιστήμιο του 21 αιώνα.

Πώς έχει επηρεάσει η υγειονομική κρίση που διανύουμε, τη λειτουργία του;

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , είναι χώρος αριστείας και ασφάλειας. Λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με πυλώνες την διεθνοποίηση την απασχολησιμότητα και την καινοτομία. Έτσι, μπορεί άμεσα να μετασχηματίσει κάθε κρίση σε δυνατότητα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του είτε αυτό αφορά προγράμματα σπουδών είτε έρευνα ή, ακόμα, υπηρεσίες και υποδομές.

Γι‘αυτό το λόγο κατατάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα 101+ κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας δημιουργώντας, κατ’αυτόν τον τρόπο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές του στην αγορά εργασίας.