Το πρώτο κτήριο του Ελληνικού είναι ΑμΕΑ

Η κατασκευή θα ξεκινήσει το 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2023.
Lamda Development

Κοινωνικού χαρακτήρα είναι το πρώτο έργο στο μεγάλο επενδυτικό έργο του Ελληνικού.

Όπως ήδη είχε προαναγγελθεί, το κτήριο αυτό θα στεγάσει 4 σωματεία ΑμΕΑ (Aμυμώνη, Ερμής, Νίκη, και Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας - ΣΑμΣΚΠ) και η κατασκευή του θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2022, με την αποπεράτωσή του να αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Το έργο χαρακτηρίζεται από βιώσιμο σχεδιασμό, και για να προχωρήσει η υλοποίησή του χρειάστηκαν παρεμβάσεις, όπως η μετατόπιση υφιστάμενου κεντρικού αγωγού απορροής όμβριων υδάτων που βρέθηκε στον χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απαιτήθηκαν πάνω από 10 μελέτες (μεταξύ άλλων βιώσιμου σχεδιασμού, μεταφοράς αγωγών, υψομετρική κ.α), ενώ υπήρξε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Lamda Development

Δημοφιλή