Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σχεδίασε, δημοπράτησε και ολοκληρώνει την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της.
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η ενεργειακή μετάβαση, έρχεται μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ειδικά για την εξοικονόμηση ενέργειας, η τεχνολογία LED αποδεικνύει στην πράξη ότι και μεγαλύτερη απόδοση έχει, και οικονομία σε χρήματα, αλλά και μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εντός του 2020 και σε χρόνο ρεκόρ, ολοκληρώνεται το σημαντικό έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με αντικείμενο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οδοφωτισμού, μέσω της αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED.

«Είναι ένα έργο με βαθύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μειώνει κατά 78% την κατανάλωση ενέργειας αλλά και το κόστος συντήρησης γιατί η διάρκεια ζωής των φωτιστικών LED είναι μεγαλύτερη. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μαζί με το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης 54 συνολικά δημοσίων κτιρίων στην Θεσσαλία, που σχεδίασε η Περιφέρεια και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020, έχουν επιλεγεί στα 200 καλύτερα «πράσινα» έργα του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση,» ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας, θα μειωθεί το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα κατά 10.800 τόνους CO2 ετησίως και θα εξοικονομηθούν σε 12 χρόνια 24 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, διότι η ορατότητα βελτιώνεται σημαντικά.

Η σύμβαση με την Ανάδοχο Κοινοπραξία GLOBSOLIS, υπογράφηκε στις 30.04.2020 με διάρκεια 12 μήνες. Το έργο, προϋπολογισμού 5.000.000€, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020, 5 μήνες νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο περαίωσης. Το οικονομικό όφελος από την ταχύτερη ολοκλήρωση είναι περίπου 400.000 ευρώ!

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιλάμβανε: την προμήθεια και εγκατάσταση 7.900 νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων, τεχνολογίας LED τα οποία έχουν εγκατασταθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελελέγχου – Τηλεδιαχείρισης & Προληπτικής συντήρησης, το οποίο διαθέτει διευρυμένες δυνατότητες παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, για τον εντοπισμό βλαβών και την οργάνωση και δρομολόγηση προληπτικής ή επεμβατικής συντήρησης, καθώς και με δυνατότητες διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα.

Τα νέα εγκατεστημένα φωτιστικά LED του κατασκευαστικού οίκου GlobiLED υπερκαλύπτουν τις πολύ αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας που είχαν τεθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία (πιστοποιημένα κατά ENEC, IP66, IK10 κ.α.). Διαθέτουν τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (πηγές Led υψηλής απόδοσης και Διάρκειας ζωής που ξεπερνά τις 100.000h, δυνατότητα διασύνδεσης μέσω υποδοχής ΝΕΜΑ Socket 7pin κ.α.), τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας (πολύ μεγάλο εύρος τάσης εισόδου και επιπρόσθετη προστασία από υπερτάσεις επιπέδου 10ΚV κ.α.), καθώς και πολλαπλές δυνατότητες προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες φωτισμού (εφαρμογή ποικιλίας κατευθυντικών δεσμών φωτός, κ.α.).

Με την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέα φωτιστικά σώματα τύπου led η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτυγχάνει εξοικονόμηση στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας μεγαλύτερη των 9.400.000 kwh με το ποσοστό της ετήσιας εξοικονόμησης Ενέργειας να ξεπερνά το 78,00% και παράλληλο ετήσιο οικονομικό όφελος 1.000.000 ευρώ. Τα περιβαλλοντικά οφέλη μεταφράζονται σε ετήσια μείωση κατά 10.800 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Ο Ανάδοχος θα έχει εγγυητική ευθύνη για την καλή λειτουργία των φωτιστικών για 12 έτη διασφαλίζοντας ότι ο οδοφωτισμός θα λειτουργεί για όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, χωρίς κανένα κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή (πλην περιπτώσεων βανδαλισμών και ανωτέρας βίας). Το όφελος που προκύπτει από την παραπάνω εγγύηση καλής λειτουργίας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω της συντήρησης πλέον του δικτύου οδοφωτισμού από τον ανάδοχο ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ ετησίως.

Το συνολικό οικονομικό όφελος αθροίζοντας τα οφέλη από την μείωση της κατανάλωσης και την συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού για τα 12 έτη της εγγύησης καλής λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 24.000.000 €.

Δημοφιλή