ΤτΕ: Αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα κατά 1,1 δισ. τον Μάρτιο

ΤτΕ: Αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα κατά 1,1 δισ. τον Μάρτιο
Christian Hartmann / Reuters

Αύξηση κατά 1.143 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Μάρτιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 59 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,3% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα:

-Αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Μάρτιο οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 447 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε 7,4% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 654 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 609 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 502 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2018, έναντι αύξησης κατά 162 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

-Αύξηση κατά 992 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον ίδιο μήνα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 505 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,1% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα.

-Μείωση κατά 357 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 469 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 35,3% από 30,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τον Μάρτιο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -2,0% από -1,8% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 850 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.141 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 8,7% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 786 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 528 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2018.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Μάρτιο ήταν αρνητική κατά 1.069 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 759 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -8,5% από -7,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -1,0% από -0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 219 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 382 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Δημοφιλή