ΤΟ BLOG
18/08/2020 10:11 EEST | Updated 18/08/2020 10:11 EEST

Γραφειοκρατία, αυτό το τέρας

Εχει βαρύτατες συνέπειες οικονομική ανάπτυξη της χώρας και προκαλεί ταλαιπωρία.

Jorgenmac via Getty Images

Για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο κατά του τέρατος της γραφειοκρατίας, που είναι η διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με δημόσιες υπηρεσίες από άτομα, που ασχολούνται επαγγελματικά με την εν λόγω δραστηριότητα. Στη πράξη το πρόβλημα προέρχεται από τους γραφειοκράτες, που έχουν λόγο υπάρξεως από την εξουσία που κατέχουν και αγωνίζονται να την διατηρήσουν.

Η γραφειοκρατία, η οποία είναι διάχυτη στους περισσοτέρους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης έχει βαρύτατες συνέπειες οικονομική ανάπτυξη της χώρας και προκαλεί ταλαιπωρία στους πολίτες καθόσον:

α)Στοιχίζει σύμφωνα με μέτρηση του 2010 στην εθνική οικονομία το 6,8% του ΑΕΠ δηλαδή 13 δισ. ευρώ το χρόνο,

β)Δημιουργεί δυσκολίες στους πολίτες-χρήστες κατά την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες του κράτους, αυξάνοντας το χρόνο και δαπάνη που απαιτείται για την εξυπηρέτηση τους και αναγκάζει τους ενδιαφερομένους να καταφεύγουν σε πρακτικές μη νόμιμες, ενδεχομένως και ποινικώς κολάσιμες,

γ) Οδηγεί συχνά σε διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τη σύγχρονη απαίτηση για διαφάνεια, λογοδοσία και ανοικτή διοίκηση,

δ) ευνοεί την κακοδιοίκηση, η οποία όπως είναι γνωστό, οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξη της,

ε) προκαλεί δυσκολίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων,

στ) εμποδίζει την γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, καθόσον δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και καθιστά δυσχερείς της επενδύσεις σύμφωνα με εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών για τη χώρα μας,

ζ) οδηγεί σε σπατάλη διαχείρισης των διαθεσίμων πόρων και αύξηση του κόστους λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες μείωσης της γραφειοκρατίας, όπως με τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ, απλοποίηση διαδικασιών με εγκυκλίους ΑΑΔΕ, Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική προμήθεια σειράς εγγράφων, ψηφιοποίηση του κράτους, αλλά δεν έχομε φθάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο, διότι δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία αρκετών υπαλλήλων κυρίως στην επαρχία, οι οποίοι είναι προσκολλημένοι σε αυτά, που έμαθαν εμπειρικά, όταν μπήκαν στην υπηρεσία και αντιδρούν σε κάθε νεωτερισμό.

Σαφώς το κόστος της γραφειοκρατίας έχει μειωθεί αισθητά από τις παραπάνω προσπάθειες περιορισμού της, αλλά δεν γνωρίζω πόσο, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί νεότερη σχετική μελέτη.

Λέανδρος Τ,Ρακιντζής

Αρεοπαγίτης ε.τ.