Περί ουδετερόθρησκου σχολείου

Κύριε Φίλη, αντί να διεκδικείτε το ουδετερόθρησκο σχολείο, που θα αφαιρέσει κάθε ιστορικοκοινωνική υπόσταση στους μαθητές της αύριον, αυτούς που θα αναζητούν πνευματικά ερείσματα, σας προκαλώ και σας προσκαλώ να εγκύψετε με σημασία στα βαθιά ουμανιστικά μηνύματα της ελληνορθόδοξης θρησκείας. Σας προσκαλώ να διαβάσετε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, γραμμένα με μοναδικό λυρισμό και φιλοσοφικό βάθος. Σας προσκαλώ να σχηματίσετε μια ομάδα πεφωτισμένων θεολόγων που θα προετοιμάσουν τα νέα βιβλία των θρησκευτικών βασισμένα και κεντραρισμένα γύρω απο την φιλοσοφία και το βάθος της Ορθοδοξίας μέσα στο πέρασμα των αιώνων.
NurPhoto via Getty Images

«Την ευθύνη για την εκπαίδευση την έχει η Πολιτεία. Το σχολείο είναι κοσμικό, ανεξίθρησκο, ουδετερόθρησκο. Σχεδιάσαμε ένα μάθημα που θα είναι ελκυστικό, γιατί θα διδάσκεται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και όχι μετατρέποντας τη σχολική αίθουσα σε κάποιου είδους άμβωνα», ανέφερε ο κ. Φίλης και ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν με σαφήνεια σχετικά με το εάν η ευθύνη και η αρμοδιότητα για την εκπαίδευση είναι της Πολιτείας ή άλλων θεσμών.

Αυτά δηλώνει ο υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης περί των θρησκευτικών, τα οποία αλλάζει άρδην προσφέροντας την ιστορία των θρησκειών στη θέση της ιστορίας και της σημασίας του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δόγματος στην παιδεία και την ιστορία του Ελληνικού Γένους. Και στη Βουλή για να επιστεγάσει τους λόγους του αναφέρθηκε στο σεβασμό της μουσουλμανικής μειονότητας, που δεν οφείλει να υποστεί την υποχρεωτική εκμάθηση της θρησκείας στην εκπαίδευση.

«Με αυτή την έννοια, όταν αναγνωρίζουμε και δίνουμε μάχη, ως ελληνικό κράτος, ότι οι μειονότητες οι συγκεκριμένες, οι μουσουλμάνοι για παράδειγμα στη χώρα μας, είναι θρησκευτικές μειονότητες, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την άποψη που έχουν οι συγκεκριμένες μειονότητες για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, και αυτή η διδασκαλία δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική» είπε ο υπουργός Παιδείας.

Συφωνώ απολύτως πως η διδασκαλία της ελληνορθόδοξης θρησκείας πρέπει να είναι ένα προαιρετικό μάθημα σε μια Ελλάδα που έχει γίνει πολυπολιτισμική με τις εισροές νέων φυλών και θρησκειών. Οι μουσουλμάνοι ας πάρουν μαθήματα ελληνικής φιλοσοφίας στη θέση των θρησκευτικών. Και θεμιτόν είναι και δίκαιον.

Ωστόσο, διαφωνώ απόλυτα με το απόφθεγμα του κ. Φίλη πως το σχολείο είναι ουδετερόθρησκο. Οχι κ. Υπουργέ της Παιδείας, το ελληνικό σχολείο που εμπίπτει σε ένα σύνολο αξιών και μακρόχρονης ελληνορθόδοξης ιστορίας, δε μπορεί ούτε πρέπει να είναι ουδετερόθρησκο. Σε καμία χώρα με εθνική συνείδηση δεν υπάρχουν ουδετερόθρησκα σχολεία. Η κοσμική παιδεία συμβαδίζει με την ιστορική θρησκευτική ιστορία των τόπων και των φυλών.

Η σύγχρονη ελληνική ιστορία συνδέεται απολύτως με την Ορθόδοξη θρησκεία. Και παρότι προσπάθησαν οι διάφοροι μοντερνιστές να δαιμονοποιήσουν την Ορθοδοξία και το Βυζάντιο με χίλιους δυπ ανιστόρητους και αφελείς τρόπους, η αυταπόδεικτη άρρηκτη σχέση του Ελληνισμού με την πορεία και την εξέλιξη της Ορθοδοξίας τους διαψεύδει σε κάθε επιστημονική ευκαιρία. Ο μεγάλος και αναμφισβήτητος ιστορικός Νίκος Σβορώνος αναφέρει:

«Η ουσία της διαφοράς ανάμεσα στη χριστιανική Ανατολή και τη χριστιανική Δύση δεν βρίσκεται τόσο στις δογματικές διαφορές ανάμεσα στην ορθοδοξία και στον καθολικισμό της Δύσης --οι δογματικές διαφορές ανάμεσα στη Χαλκηδονική ορθοδοξία και τις άλλες μονοφυσιτικές εκκλησίες της Άνατολής είναι πολύ μεγαλύτερες-- ούτε στις έριδες για τα πρωτεία του Πάπα και για την εκκλησιαστική εξουσία γενικότερα. Οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες του Χριστιανισμού βρίσκονται στο γενικό πνεύμα και στη θρησκευτική και εκκλησιαστική νοοτροπία των πιστών. Οι διαφορές αυτές εμφανίζονται με πολλές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα στον πρακτικό χαρακτήρα της ορθόδοξης και γενικότερα της Ανατολικής Θεολογίας που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην πνευματικότητα, στην άσκηση της πίστης και στην καθημερινή «κατά Χριστόν ζωήν», παρά στη συστηματική θεωρητική αφηρημένη Θεολογία, τη φιλοσοφική θεμελίωση και την «επιστημονική» διάταξη, διάρθρωση και διερεύνηση των προβλημάτων του δόγματος, και τη διατύπωση μιας γενικής κωδικοποιημένης κοσμοθεωρίας, όπως επικράτησε, από μια στιγμή και πέρα, στη Δύση».

(Αυτό είναι μόνο ένα μικρό δείγμα για τη διαφοροποίηση της στάσης των λαών ανάλογα με το δόγμα τους, είναι μια απλή περιήγηση στο βάθος των ιδεολογικών σχημάτων που οδήγησαν τους λαούς στην εξέλιξη της ιστορίας τους).

Κύριε Φίλη, αντί να διεκδικείτε το ουδετερόθρησκο σχολείο, που θα αφαιρέσει κάθε ιστορικοκοινωνική υπόσταση στους μαθητές της αύριον, αυτούς που θα αναζητούν πνευματικά ερείσματα, σας προκαλώ και σας προσκαλώ να εγκύψετε με σημασία στα βαθιά ουμανιστικά μηνύματα της ελληνορθόδοξης θρησκείας. Σας προσκαλώ να διαβάσετε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, γραμμένα με μοναδικό λυρισμό και φιλοσοφικό βάθος. Σας προσκαλώ να σχηματίσετε μια ομάδα πεφωτισμένων θεολόγων που θα προετοιμάσουν τα νέα βιβλία των θρησκευτικών βασισμένα και κεντραρισμένα γύρω απο την φιλοσοφία και το βάθος της Ορθοδοξίας μέσα στο πέρασμα των αιώνων.

Είναι πραγματικά επικίνδυνο για μια κυβέρνηση να παίρνει μια ομογενοποιημένη ελληνική κοινωνία με θρήσκευμα τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό κι αντί να εστιάζει στον πλούτο του και την εξελικτική σκέψη του εν λόγω δόγματος, να επιδιώκει ουδετερόθρησκα σχολεία. Να σχεδιάζει δηλαδή μια κοινωνία χωρίς ερείσματα, ριγμένη έτσι ατάκτως στον πολυπολιτισμό του μηδενός και του τίποτα.

Η θρησκευτική παιδεία δεν είναι το «όπιον του λαού» κ. Φίλη , είναι η κοινωνική και φιλοσοφική τοποθέτηση ενός ολόκληρου λαού και της συνείδησής του μέσα στο εξελικτικό ιστορικό πλαίσιο.

Δημοφιλή