Ποιες θα είναι οι πιθανές συνέπειες για την Ελλάδα; Αν και δεν υπάρχει άμεση σύνδεση των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων με την τουρκική εξωτερική πολιτική, ασφαλώς το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στη γειτονική χώρα δεν μπορεί παρά να αποτελέσει αιτία προβληματισμού και για την Ελλάδα. Αν και δεν είναι σε καμία περίπτωση η πιθανότερη εξέλιξη, η προσπάθεια εξαγωγής μιας εσωτερικής κρίσης είναι ένα σενάριο που ασφαλώς δεν μπορεί να αγνοηθεί.