«Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης;», είναι το επίμονο ερώτημα που προβάλλει και θα συνεχίσει να προβάλλει η Πειραιώς
«Στα 100 χρόνια ζωής του παραμένει το πιο νέο Κόμμα στην ελληνική κοινωνία»