Απαγόρευση Κυκλοφορίας

LockDown Ευκαιρία ή Klaus Vedfelt via Getty Images
Ακροβατούμε σε λεπτή @DerbysPolice/twitter
Tα «Μνημόνια», ο κορωνοϊός και ο έλεγχος ASSOCIATED PRESS