Άτομα Με Αναπηρία

Άτομα με αναπηρία: Η θεωρία της ένταξης, ιατρικό και κοινωνικό