Οι Αθηναίοι αποτελούν τον ορισμό της ελληνικής λέξης «φιλοξενία»