Όσο πιο δύσκολες είναι οι προτάσεις που θα περιλαμβάνει η συμφωνία τόσο πιο σύνθετη θα είναι η εφαρμογή τους. Δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις και αποκλίσεις από αυτά που θα συμφωνηθούν και η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει στο δυναμικό της στελέχη ικανά να συμβάλουν στη μεγάλη αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ ή στη δραστική μείωση των δαπανών του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματος.