Υεμενη

Η επικού μεγέθους ανθρωπιστική κρίση στην Mohammed Hamoud via Getty Images