Τόνισε πως η χώρα πρέπει να μείνει ανοιχτή στο εμπόριο με την ΕΕ