Δηλαδή την ίδια μέρα που θα επιβληθούν και οι δασμοί των ΗΠΑ σε κινεζικές εξαγωγές