Επαναστατικός Αγώνας

Το παιδί της Ρούπα δεν φταίει σε
Το παιδί της Ρούπα δεν φταίει σε
Μια ερωτευμένη