Αναλυτικά τα στοιχεία του δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων