Στην Εισαγγελία έχουν φθάσει πληροφορίες ότι κάποια ιδιωτικά μαιευτήρια δεν τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας