Φινλανδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια διαφορετική ανάγνωση του Φινλανδικού συστήματος δευτεροβάθμιας eyegelb via Getty Images